Zo maak je van een integrale beveiligingsaanpak een succes 

Artikel
31 augustus 2023 2 minuten leestijd

Sommige veiligheidsproblemen zijn te complex om door slechts één partij of als organisatie te worden aangepakt. Samenwerken met andere disciplines is dan nodig. Maar hoe maak je van een integrale aanpak een succes? We geven 5 tips.

Samenwerken is misschien wel de belangrijkste succesfactor van integraal beveiligen. Een integrale aanpak vraagt om een brede afstemming op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Goed communiceren is daarbij belangrijk. Een beperkte of gebrekkige communicatie is misschien wel de belangrijkste belemmerende factor. Hoe pak je het goed aan?

1. Maak de combinatie tussen fysieke en digitale beveiliging

Beveiliging wordt in veel organisaties wel gezien als de verantwoordelijkheid van de ICT- afdeling of van de facilitaire dienst. Dit terwijl dreigingen en de gevolgen van incidenten zich in veel gevallen uitstrekken over meerdere afdelingen en betrekking hebben op meerdere processen. Om van een integrale aanpak een succes te maken, is het daarom van belang de hele organisatie te betrekken. Om proceseigenaren te benoemen en mensen verantwoordelijk te maken voor veiligheidsvraagstukken.

2.  Stop met silodenken

Integraal beveiligen is per definitie afdelingsoverschrijdend. Toch werken afdelingen in lang niet alle organisaties goed samen. Verzuiling of silodenken is vaak de oorzaak dat managers meer gefocust zijn op de eigen afdeling en de eigen doelstellingen. De reden daarvoor is dat een integrale aanpak vaak geen directe waarde toevoegt aan het resultaat van de afdeling. Besluiten moeten daarom hoog genoeg in de organisatie worden genomen, in de praktijk veelal op strategisch niveau. Veel initiatieven stranden door een gebrek aan organisatiebrede visie van het topmanagement. 

3. Overbrug kennis- en cultuurverschillen

Beveiligingsdisciplines die op de werkvloer met elkaar proberen samen te werken ondervinden nog wel eens problemen als gevolg van kennis- en cultuurverschillen. Het is niet vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld technische medewerkers, systeembeheerders of facilitaire medewerkers met elkaar in gesprek gaan over de aanpak van een gezamenlijk beveiligingsvraagstuk. Hun opleidingen verschillen en ze gebruiken andere terminologieën. 

4. Focus op integrale beveiligingsoplossingen

Integrale beveiligingsconcepten zijn van toegevoegde waarde op traditionele beveiligingsdiensten. Denk hierbij aan het combineren van traditionele (man)beveiliging met technologische mogelijkheden waaronder slimme camera- en toegangssystemen. Bedenk wel dat technologische ontwikkelingen naast mooie beveiligingsoplossingen ook zorgen voor toenemende complexiteit en specialisaties. Dit vereist een goede samenwerking tussen verschillende afdelingen waaronder bijvoorbeeld IT, de facilitaire dienst en de HR-afdeling. 

5. Creëer draagvlak door samen te werken

Door samen te werken vanuit verschillende disciplines wordt begrip verkregen. Dit is enorm belangrijk voor de functionaliteit van beveiligingsbeleid. Zorg er dus voor dat alle belangrijke disciplines aan tafel komen, ook al hebben deze niet altijd direct een functie binnen het thema beveiliging. Het activeren van mensen door het delen van verantwoordelijkheden helpt disciplines om mee te denken vanuit hun referentiekader. Veiligheid is van iedereen!

New Call-to-action