Afvalbranche in actie tegen brandgevaar

Nieuwsartikel
2 minuten leestijd

Bij zomerse temperaturen stijgt het risico dat (bedrijfs)afval vlam vat. Leden van de Vereniging Afvalbedrijven hebben daarom de handen ineengeslagen om het aantal branden terug te dringen. ‘We willen de bewustwording van de brandveiligheid in de sector vergroten’, aldus directeur Dick Hoogendoorn.

Elke zomer zijn ze in het in nieuws: berichten over branden in de recyclingsbranche. Eind mei nog bijvoorbeeld ging er bij Icova een hal in vlammen op. Afval in opslag is gevoelig voor broei, waardoor risico op brand ontstaat. Vooral in de zomer is de kans op branden groot, blijkt uit onderzoek van André Konjer, arbocoördinator regio centraal bij Renewi.

New call-to-action

Interne audits

Hoewel bedrijven al diverse (preventieve) maatregelen nemen zoals het installeren van sprinklers, sensoren en het scheiden van afval, vindt Hoogendoorn dat de aandacht voor brandpreventie nooit mag verslappen. Hij vindt het daarom goed dat zijn leden meewerken aan een intern brandbeveiligingsonderzoek waarbij bedrijven bij elkaar in de keuken kijken. ‘Met interne audits en het delen van kennis en ervaringen met branden kunnen bedrijven veel van elkaar leren’, zegt hij.

Tijdens deze audits onderwerpen zo’n vijftien tot twintig bedrijven elkaar aan een kritische inspectie en adviseren ze elkaar over punten waar het beter of anders kan. Om kennis met elkaar te delen, is een factsheet ontwikkeld. Daarnaast is besloten de komende tijd meer energie te steken in het achterhalen van de oorzaak en de bestrijding van branden in de afvalbranche.

Brandveilig afval

Volgens de leden van de Vereniging Afvalbedrijven kunnen ze het echter niet alleen. ‘Leveranciers moeten alert zijn op de brandveiligheid van het afval dat zij aanleveren’, zegt Hoogendoorn. ‘Klanten krijgen informatie over wat wel en wat niet in een bepaalde afvalstroom mag en een terugkoppeling als er ongewenste materialen in het afval zijn gevonden.’

Konjer stelt dat vooral voorzichtig moet worden omgegaan met spuitbussen, accu’s, lithium-batterijen, matrassen en de inhoud van een barbecue of vuurkorf. Een andere oorzaak van brand is broei. ‘Laat afval daarom nooit te lang liggen. Blijft een berg afval te lang liggen, dan stijgt de temperatuur en daarmee het brandrisico.’

Checklist brandgevaarlijke afvalstoffen

  • Batterijen, reinigingsdoeken, stoffilters, vuurwerk, gasflessen, aanstekers, brandbare vloeistoffen waaronder schoonmaak- en oplosmiddelen, matrassen, olie, plantaardige olie, lege en volle verpakkingen van chemicaliën, spuitbussen en overige gevaarlijke stoffen

 

New call-to-action