Campagne cameratoezicht van start 

Nieuwsartikel
2 minuten leestijd

Ondernemers ertoe bewegen voor beelden te zorgen die bijdragen aan het oplossen van misdrijven. Dat is het doel van de overheidscampagne ‘Excellent Cameratoezicht’ die deze maand na een succesvolle pilot is gestart in Haarlem. Onderdeel van het project is een gratis scan waarmee ondernemers hun camerasysteem kunnen laten controleren.

‘Het opschroeven van de kwaliteit van camerabeelden is hard nodig’, zegt CCV-adviseur Colin Voetee van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Hoewel er bijna anderhalf miljoen camerasystemen in Nederland zijn, blijkt meer dan de helft van de camerabeelden van particuliere en private camerasystemen ongeschikt voor het opsporen van verdachten. De beelden zijn te slecht van kwaliteit.’

Preventief karakter

De campagne heeft een preventief karakter en is een initiatief van de Rijksoverheid, de politie, het CCV en het Platform Criminaliteitsbeheersing. Aan de hand van 9 punten van de politie en het OM toetst het CCV of camerasystemen aan de eisen van excellent cameratoezicht voldoen.

Voetee: ‘We geven ondernemers een objectief beeld van de kwaliteit van hun systeem. Met deze kennis kunnen ze vervolgens zelf aan de slag met behulp van een installateur of beveiligingsbedrijf.’ Daarnaast levert de scan een gratis aanmelding op het bij het platform Camera in Beeld, een project van de politie waar Excellent Cameratoezicht intensief mee samenwerkt.’

Kwaliteit cameratoezicht

De beveiligings- en techniekbranche spelen volgens de CCV-adviseur een belangrijke rol in het vergroten van de kwaliteit van cameratoezicht in Nederland. ‘Bij controles zien we dat er veel misgaat. Van verouderde apparatuur, verkeerde instellingen tot een gebrekkige installatie. Een goede adviserende rol is daarom van groot belang. Samen kunnen we de kwaliteit verbeteren.’

Opsporing en vervolging

Met de 9 punten voor Excellent Cameratoezicht van de politie en het OM vergroten ondernemers de kans op geschikte beelden voor heterdaadkracht, opsporing en vervolging. De punten waarop het CCV controleert zijn:

  • Doelen camerasysteem– Wat is het doel van de camera?
  • Cameraplan– Is er een cameraplan aanwezig waarin posities en doelen zijn vastgelegd?
  • Installateur– Is het systeem geïnstalleerd volgens de normen die geschikt zijn voor opsporing?
  • Oplevering– Blijkt uit het opleveringsdocument dat de camera’s geschikt zijn voor identificatie en herkenning?
  • Beeldkwaliteit– Zijn de camera’s zo ingesteld dat bewegende objecten kunnen worden herkend?
  • Opslag– Hoe is het met de opslag gesteld?
  • Systeem– Werkt het systeem naar behoren?
  • Uitvoer– Kunnen beelden op gangbare apparaten worden afgespeeld?
  • Registratie– Is de camera aangesloten bij een particuliere alarmcentrale?  

Landelijke uitrol

De pilot van ‘Excellent Cameratoezicht’ werd in 2016 in Noord-Holland gestart. Op 10 januari gaf minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus bij winkelketen Action in Haarlem het startschot voor de landelijke uitrol van de campagne.

New Call-to-action