Cameratoezicht op bedrijventerreinen Land van Cuijk

Cameratoezicht op bedrijventerreinen Land van Cuijk

Artikel
1 minuut leestijd

Bedrijventerreinen De Beijerd en ’t Riet in het Land van Cuijk beschikken sinds kort over cameratoezicht. Eind vorige week werden de beveiligingscamera’s feestelijk in gebruik genomen. Burgemeester Wim Hillenaar bekeek samen met de ondernemers de eerste beelden.

Het totale concept voor cameratoezicht op de bedrijventerreinen is in nauwe samenwerking met Securitas gerealiseerd. Een belangrijk voordeel van het Smart Business Parc concept is de toepassing van de nieuwste technieken in combinatie met videosurveillance en fysieke opvolging van incidenten. Tevens worden kentekencamera’s gebruikt die gegevens direct kunnen doorgeven aan de politie.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het collectieve cameratoezicht op De Beijerd en ’t Riet is een logisch uitvloeisel van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het bedrijventerrein werd eind 2016 opnieuw gecertificeerd voor het keurmerk en het bijbehorende certificaat werd door de burgemeester uitgereikt aan de ondernemers.

De financiering van het Smart Business Parc concept kwam tot stand met behulp van eigen inbreng van ondernemers en de gemeente Cuijk. Volgens voorzitter Ted Langen van de Bedrijventerreinvereniging De Beijerd en ’t Riet gaat het om een uniek project. ‘Het was mooi om te ervaren dat de ondernemers bereid waren een vrijwillige bijdrage te doen en daarmee het bedrijventerrein verder klaar te maken voor de toekomst. We merken nu al dat het aantal incidenten flink terugloopt. De eerste ervaringen zijn uitermate positief.’

Cameratoezicht

Alle bedrijventerreinen in het Land van Cuijk en Noord-Limburg worden ondersteund vanuit Stichting Duurzaam Bedrijvenoverleg (DBO). De introductie van cameratoezicht op De Beijerd en ’t Riet is een eerste stap in de verdere uitrol van cameratoezicht op de overige bedrijventerreinen in de regio. DBO neemt hierin het voortouw. Uiteindelijk zal het volledige beveiligingsplan worden ondergebracht bij de op te zetten regionale parkmanagement organisatie in het Land van Cuijk en Noord-Limburg.

 

New Call-to-action