Sneller ingrijpen door cameratoezicht

Artikel
2 minuten leestijd

Snel ingrijpen van de politie als de nood écht aan de man is? Met professioneel cameratoezicht vergroot u die kans. Dankzij snelle alarmverificatie en Live View waarmee de politie rechtstreeks in contact staat met de particuliere alarmcentrales (PAC’s).

Is een alarmmelding niet geverifieerd? Dan rukt de politie niet uit. Al sinds 2011 geldt een streng beleid. Aanleiding daarvoor is dat de politie in meer dan 95 procent van de gevallen voor niets reed. Met hulpdiensten en de particuliere alarmcentrales is daarom de afspraak gemaakt dat de politie alleen na een geverifieerd alarm binnen 10 tot 15 minuten op locatie is.

New Call-to-action

Alarmverificatie, hoe gaat dat in zijn werk?

Er zijn twee manieren om een elektronisch gegenereerd alarm te verifiëren. Door middel van menselijke waarneming en door middel van techniek. Kiest u voor het eerste dan kunt u zelf een kijkje gaan nemen of bijvoorbeeld een buurman inschakelen, maar bij voorkeur schakelt u professionele beveiliging in zodat er adequaat en veilig geverifieerd kan worden.

Kiest voor u techniek dan zijn er verschillende mogelijkheden voor alarmverificatie.

  • Met video inkijken – Als er een of meerdere camera’s aan de alarminstallatie zijn gekoppeld, kan de meldkamer aan de hand van de meegezonden beelden snel bepalen of er daadwerkelijk sprake is van bijvoorbeeld inbraak.
  • Dubbele afhankelijke zones – U kunt uw alarminstallatie uitrusten met verschillende van elkaar gescheiden zones. Ontvangt de meldkamer vanuit minimaal twee zones een inbraakmelding, dan wordt direct de politie gebeld.
  • Inluisteren op afstand – Als er vanuit de alarminstallatie geluidssignalen worden meegezonden, kan de alarmcentrale op basis daarvan concluderen of er moet worden ingegrepen.
  • Verificatie via telefoon – Blijkt uit een telefoongesprek dat er sprake is van een calamiteit dan kan de politie worden gealarmeerd.
Live view politie
De politie kijkt mee via Live View

Politie waarschuwen

‘Een groot voordeel van het koppelen van een camera-installatie aan een alarminstallatie is dat we snel kunnen verifiëren wat de oorzaak van een alarm is en zo nodig de politie kunnen waarschuwen’, zegt Marc van Lier, Directeur Sales & Marketing bij Securitas. Een ander voordeel is Live View.

Live View is een werkwijze die het mogelijk maakt dat de meldkamer van de politie, via een particuliere alarmcentrale of toezichtcentrale rechtstreeks kan meekijken met de camerabeelden van bijvoorbeeld een winkel of tankstation op het moment dat er een inbraak of overval plaatsvindt.

Slimmer reageren

De politie kan door middel van Live View niet alleen sneller reageren, maar ook slimmer. Voor de tactiek bijvoorbeeld maakt het veel uit of de overvallers zich nog in het pand bevinden of al naar buiten zijn gegaan. Met Live View kan de meldkamer dit nu zien, zodat zij de eenheden goed kan aansturen. Hiermee wordt de ‘heterdaadkracht’ van de politie vergroot en kunnen ook de andere hulpdiensten effectiever opereren bij calamiteiten als branden of het onwel worden van een klant.

New Call-to-action