Safety

Safety speelt een steeds belangrijkere rol in het complete veiligheidsvraagstuk van Nederlandse organisaties. Wij houden u graag op de hoogte van interessante ontwikkelingen op het gebied van Safety.

Is mijn brandblusser nog goed?

Artikel

Om de brandveiligheid van uw bedrijf te garanderen is het van belang uw brandblusser(s) elk jaar te laten controleren. Hoewel een tweejaarlijkse controle wettelijk is…

Poll-resultaten: Safetybeleid volledig in kaart gebracht?

Wij vroegen u in onze poll of u een duidelijk beleid op safetygebied had en of dit alle aspecten van de bedrijfsveiligheid besloeg. Of dat…

Artikel

8 feiten over strooizout en gladheidsbestrijding

De dagen worden steeds korter en het wordt kouder en kouder. De winter en de bijbehorende gladheid staan gezamenlijk voor de deur. Maar onze bedrijvigheid…

Artikel

Een kijkje in de keuken van de bedrijfshulpverlening

Haroune Bagdadi (30) werkt als mobiele surveillant bij de Universiteit Utrecht. Als er ergens een melding is, gaat hij er in zijn surveillanceauto op af.…

Artikel

Van RI&E naar BHV: de uitgangspunten

Om de veiligheid te waarborgen bent u verplicht de risico’s in uw organisatie in kaart te brengen. In een reeks artikelen doorlopen we de stappen…

Artikel

Veiliger werken met cloud technologie

Om me heen zie ik organisaties steeds vaker in een spagaat verkeren als het gaat om calamiteitenmanagement. De flexibiliteit die op de werkvloer wordt nagestreefd,…

Bij helft bedrijven BHV niet gegarandeerd

Bedrijven gaan onzorgvuldig om met medische veiligheid op de werkvloer. Zo zijn er bij vier op de tien bedrijven niet altijd voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aanwezig.…

Artikel

Alles wat u moet weten over de AED

Nederland vergrijst en de gemiddelde leeftijd van werknemers neemt toe. Dat betekent: nieuwe veiligheidsrisico’s en investeren in veilige oplossingen zoals de AED, een Automatische Externe…

Artikel

Alleen opleiden van BHV’ers niet voldoende

Flexwerken, hoogbouw, oudere werknemers en een terugtrekkende overheid. Doordat omstandigheden de laatste decennia zoveel zijn veranderd en bedrijven zich daar niet aan hebben aangepast zijn…

Artikel