Pictogrammen vluchtroutes gefaseerd vervangen

Artikel
2 minuten leestijd

Grotere pijlen, een nieuwe pijlrichting en nieuwe poppetjes; met de overstap van nationale naar mondiale pictogrammen verdwijnen bestaande vluchtroutepictogrammen langzaam uit beeld.

Vanaf januari 2016 worden de aanduidingen voor vluchtroutes gefaseerd vervangen door de nieuwe mondiale pictogrammen conform norm NEN 3011, de norm die verwijst naar NEN-EN-ISO 7010. Het overnemen van de Europese norm betekent dat normen die tegenstrijdig zijn met deze normen worden ingetrokken of gewijzigd.

Het mannetje en de deur
Een van de belangrijkste wijzigingen in de pictogrammen is de weergave van het mannetje en de deur. Werden deze volgens de oude norm (NEN 6088) aangegeven door middel van een mannetje en een deur, in de nieuwe pictogrammen zijn ze samengevoegd. Het mannetje rent niet meer naar de deur, maar heeft deze al bereikt en loopt door de deuropening.

pictogrammen vluchtroutes

 

 

 

 

 

Grotere pijl
Een ander belangrijk verschil is de grootte van de pijl. De nieuwe pictogrammen bestaan voor de helft uit het mannetje in de deur en voor de andere helft uit de pijl. Volgens de Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) zorgt deze extra grote pijl voor meer duidelijkheid, hetgeen heeft geleid tot wereldwijde acceptatie van de nieuwe norm.

 

Pijl naar boven
Hoewel de nieuwe pictogrammen lijken op de afbeeldingen die we gewend zijn, is de nieuwe pijlrichting even wennen. In de nieuwe pictogrammen wordt de pijlrichting voor de vluchtrichting rechtdoor aangepast. In plaats van een pijl naar beneden wordt dit een pijl naar boven. De trap verdwijnt. De reden daarvoor is dat in de meeste praktijksituaties kan worden volstaan met een pijl naar boven of naar beneden.

pictogrammen vluchtroutes

 

 

 

 

 

Kans op verwarring
Het is niet verplicht om alle pictogrammen direct te vervangen door nieuwe. Vanaf januari worden de oude pictogrammen uitgefaseerd. Hiervoor is geen overgangsregeling ingesteld. Bij nieuwe projecten passen marktpartijen de nieuwe pictogrammen automatisch toe. Bij bestaande bouw adviseert de NVFN om bij aanvullingen of aanpassingen aan bestaande installaties de nieuwe pictogrammen toe te passen zonder de bestaande aanduidingen te vervangen. Volgens de vereniging is de kans op verwarring gering en verdwijnen de oude pictogrammen zo geleidelijk uit beeld. Zie ook Kennisblad NVFN.

 

Overgangssituatie
Volgens de NVFN is het haast niet te voorkomen dat in gebouwen oude en nieuwe pictogrammen door elkaar worden gebruikt. Erg is dat niet. ‘In het verkeer hebben we ook enkele jaren een overgangssituatie gekend waarbij de aanduidingen boven de snelwegen waren voorzien van pijlen die ofwel naar boven of naar beneden wezen. Dit heeft niet geleid tot verwarring’, aldus de vereniging.

 

pictogrammen vluchtroutes

 

Vluchtrouteaanduidingen:

  • rechtsaf
  • linksaf
  • trap op links
  • rechtdoor of naar boven
  • naar beneden
  • trap op rechts

New Call-to-action