Veiliger werken met cloud technologie

Blog
2 minuten leestijd

Om me heen zie ik organisaties steeds vaker in een spagaat verkeren als het gaat om calamiteitenmanagement. De flexibiliteit die op de werkvloer wordt nagestreefd, gaat niet altijd even goed samen met strengere regelgeving waaraan organisaties moeten voldoen. Investeren in cloud technologie kan helpen.

Eerlijk is eerlijk, het is niet eenvoudig om maximaal flexibele werkomstandigheden te creëren en tegelijkertijd doeltreffend calamiteitenmanagement te implementeren. Calamiteitenmanagement is arbeidsintensief. En niet alleen op administratief vlak. Ook het scherp houden van de organisatie en borgen van wat is ingericht kost veel tijd en energie.

Informatie delen

Flexibiliteit staat steeds hoger in het vaandel. Mensen werken onregelmatiger en hebben minder vaak een vaste werkplek. Aan de andere kant stelt de overheid hogere eisen aan het opvolgen van incidenten, aan de snelheid van handelen en de manier van rapporteren. We moeten beter inzichtelijk kunnen maken hoe we omgaan met incidenten.

Het Nieuwe Werken vraagt in mijn ogen om nieuwe oplossingen. De vaste bezetting valt weg. Er is dus een betere afstemming nodig om de aanwezigheid van mensen die doeltreffend kunnen optreden bij calamiteiten te kunnen garanderen. In flexibelere werkomgevingen moet de BHV-organisatie anders worden aangestuurd. Informatie delen en rapportage is belangrijker en cloud technologie kan daarin een rol spelen.

Professioneel

Als we kijken naar flexibele werkomgevingen, dan kun je met name daar de meerwaarde van cloud technologie in ontdekken. Bedrijventerreinen en ondernemingen die opereren vanaf meerdere locaties zijn voorbeelden daarvan. Met cloud technologie kan informatie snel worden uitgewisseld en kunnen veiligheidsprotocollen worden opgeroepen. Een belangrijk voordeel daarvan is dat ook minder getrainde medewerkers professioneel en effectief kunnen handelen tijdens een incident.

Stap voor stap

Werken met cloud technologie biedt veel mogelijkheden. Zo kunnen veiligheidsvoorschriften en statusupdates door middel van applicaties op elk gewenst device snel worden opgeroepen. Protocollen begeleiden medewerkers stap voor stap door een calamiteit. Bij een brand bijvoorbeeld verschijnt een overzicht van aanwezige schadelijke stoffen en de beste blusmethode in beeld. Daarnaast kunnen medewerkers zien wat er in de ruimtes naast de brandhaard staat en kunnen ze zelfs worden begeleid naar een veilige plek.

Weerstand overwinnen

De reden dat cloud technologie nog niet op grote schaal wordt toegepast, is onder andere dat er nog weerstand bestaat bij veel ICT-afdelingen. Daar leeft de angst dat de digitale omgeving dusdanig open wordt dat er datarisico’s ontstaan. Dat vind ik jammer. Een cloud is namelijk immers zo veilig als je hem zelf maakt. Organisaties bepalen zelf welke informatie ze delen. Bovendien hoeven lokaal werkende devices niet per se met het internet te worden verbonden.

Medewerkers betrekken

Het is te hopen dat de weerstand tegen cloud technologie snel wordt overwonnen. Want waar klassieke BHV-organisaties de verwachtingen nog nauwelijks kunnen waarmaken, zie ik grote mogelijkheden voor cloud technologie. De mogelijkheid om informatie te delen is dé manier om medewerkers actief te betrekken en proactief grip te houden op de veiligheid binnen de organisatie.