Van RI&E naar BHV: de uitgangspunten

Artikel
2 minuten leestijd

Om de veiligheid te waarborgen bent u verplicht de risico’s in uw organisatie in kaart te brengen. In een reeks artikelen doorlopen we de stappen om van een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) tot een effectieve BHV-organisatie te komen. In dit eerste deel bespreken we de uitgangspunten.

De zorgplicht


Als werkgever bent u wettelijk verplicht om goed zorg te dragen voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers en bezoekers. Deze zorgplicht brengt onder meer met zich mee dat de bedrijfshulpverlening goed moet worden opgezet. Hoewel er wettelijke bepalingen zijn omschreven in de Arbowet, schrijft de wet echter niet precies voor hoe u dit moet doen. Er staat slechts omschreven binnen welk kader u maatregelen moet nemen om voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers te zorgen. Dit is zogenaamde ‘doelregelgeving’, het doel is een veilige werkomgeving.

De waarde van de BHV’er


Desalniettemin mag het uitgangspunt niet zijn dat er een BHV-organisatie wordt opgezet omdat de wet dit nou eenmaal voorschrijft. Goed opgeleide BHV’ers zorgen er daadwerkelijk voor dat er tijdens een calamiteit minder slachtoffers vallen en er minder materiële schade ontstaat. Daarnaast zullen uw medewerkers het zeer waarderen wanneer u als bedrijf hun veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel heeft staan. Dit komt het imago van het bedrijf alleen maar ten goede.

Ken de risico’s


Voordat de bedrijfshulpverlening wordt opgezet is het belangrijk om de risico`s binnen de organisatie in kaart te brengen. Hiervoor dient er eerst een RI&E opgemaakt te worden. Onderdeel van deze risico inventarisatie is het Plan van Aanpak. In dit plan staan de beheersmaatregelen die nodig zijn om de aanwezige risico’s te beperken. Moeilijk bereikbare nooduitgangen kunnen bijvoorbeeld toegankelijker worden gemaakt en regelmatig worden gecontroleerd. Een ander voorbeeld van zo’n maatregel is gevaarlijke machines af te schermen, zodat niet iedereen er zomaar bij kan.

Restrisico’s

Risico’s die niet met maatregelen kunnen worden weggenomen of verminderd worden restrisico’s genoemd. Denk bijvoorbeeld aan een hartstilstand, een brand of een val van de trap. De gevolgen van restrisico’s kunnen tot letsel of schade leiden. Deze risico’s vormen dan ook de basis voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening. Deze wordt immers ingezet voor het behandelen van letsel en het beperken van schade. De Arbowet dicteert niet langer het aantal verplichte BHV’ers binnen een organisatie; het aantal op te leiden BHV’ers wordt dan ook gebaseerd op de restrisico’s. De BHV is het sluitstuk van de arbeidsveiligheid in het bedrijf.

In de volgende artikelen zetten we verder uiteen hoe u van de RI&E naar een effectieve BHV-organisatie kunt komen.

Meer in deze serie:

Van RI&E naar bhv: breng de risico’s in kaart

Van RI&E naar BHV: het Plan van Aanpak

Van RI&E naar BHV: de restrisico’s

Van RI&E naar BHV: het BHV-plan