Van RI&E naar BHV: de restrisico’s

Artikel
3 minuten leestijd

Om de veiligheid te waarborgen bent u verplicht de risico’s in uw organisatie in kaart te brengen. In een reeks artikelen doorlopen we de stappen om van een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) tot een effectieve BHV-organisatie te komen. In deel vier bespreken we de restrisico’s en het opstellen van scenario’s.

Nadat u de risico’s in de RI&E heeft vastgelegd en een Plan van Aanpak heeft geschreven om deze risico’s te verkleinen, is het belangrijk de restrisico’s in kaart te brengen.

Blikseminslag

Restrisico’s zijn risico’s die overblijven na het uitvoeren van de RI&E en het Plan van Aanpak. Het zijn risico’s die niet met maatregelen kunnen worden weggenomen of verminderd. Algemene restrisico’s die overal kunnen voorkomen zijn bijvoorbeeld een blikseminslag, kortsluiting, een overval, uitglijden, menselijk falen of een brand in de nabije omgeving.

Bedrijfsongevallen maken een groot onderdeel uit van de restrisico’s. Jaarlijks vinden er in Nederland bijna 250.000 ongevallen plaats. Uit cijfers van de Arbeidsinspectie en het CBS blijkt dat letsel als open wonden, snijwonden, kneuzingen, verrekkingen, verstuikingen, botbreuken, brandwonden amputaties in alle sectoren voorkomen.

Specifieke restrisico’s

Naast deze algemene restrisico’s kan er sprake zijn van specifieke restrisico’s. Dit zijn risico’s die worden veroorzaakt door de aard van de werkzaamheden, de omgeving waar het bedrijf staat of het pand zelf. Voorbeelden zijn het werken op grote hoogte, het werken in kruipruimtes en de omgang met agressieve cliënten of gevaarlijke stoffen. Het is belangrijk duidelijke instructies voor uw medewerkers te maken over de gevaren van specifieke situaties.

Arbeidsveiligheid

Net als de beheersing van risico’s moet de beheersing van restrisico’s een plek krijgen in de RI&E en het Plan van Aanpak. Het is goed te beseffen dat restrisico’s belangrijk zijn voor het uitwerken van de bedrijfshulpverlening. Omdat de gevolgen van restrisico’s tot letsel of schade kunnen leiden, vormen ze de basis voor de organisatie van de BHV, het sluitstuk van de arbeidsveiligheid in uw bedrijf.

Scenario’s opstellen

Op basis van de risico’s, de restrisico’s en maatgevende factoren in uw organisatie, kunt u de BHV vervolgens verder uitwerken. U kunt een start maken door ongevals- en brandscenario’s op te stellen die zijn toegesneden op uw situatie.

Bij het opstellen van scenario’s kunt u onderstaande vragenlijst gebruiken:

  • Wie moeten als eerste worden gealarmeerd? Denk daarbij aan de alarmering van bedrijfshulpverleners (BHV’ers), de directeur, het crisisteam, facilitaire medewerkers, de politie, brandweer en ambulance.
  • Wat is de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de BHV-organisatie? Dus wie alarmeert, wie ontruimt en wie verleent eerste hulp?
  • Hoeveel tijd mag de ontruiming van een gebouw in beslag nemen? Houd daarbij rekening dat mensen binnen vijftien minuten een gevaarlijke plek (een bouwwerk) moeten kunnen verlaten.
  • Hoeveel tijd mag het duren voordat het BHV-plan actief wordt ingezet?
  • Hoeveel BHV’ers heeft u nodig?
  • Welke voorzieningen heeft u nodig om de BHV-taken te kunnen uitvoeren? Bijvoorbeeld EHBO-materialen, blus-, persoonlijke beschermings- en communicatiemiddelen?
  • Welke procedures moeten worden opgesteld voor alarmering, ontruiming en hulpverlening?
  • Welke instructie en voorlichting is nodig voor medewerkers en bezoekers van het bedrijf?

Nu u voor ogen heeft welke scenario’s in uw organisatie kunnen afspelen, is het tijd om een BHV-plan op te stellen. Hoe u dat doet, leest u in het volgende artikel.

Meer in deze serie:

Van RI&E naar BHV: de uitgangspunten 

Van RI&E naar BHV: breng de risico’s in kaart

Van RI&E naar BHV: het Plan van Aanpak

Van RI&E naar BHV: het BHV-plan