Meer zelfvertrouwen door BHV cursus

Artikel
2 minuten leestijd

23 cliënten van ’s Heeren Loo Zorggroep met een verstandelijke beperking hebben met succes een BHV cursus afgerond. Het volgen van de cursus – onder leiding van Securitas – was een wens van de bewoners van de woonlocaties in Emmeloord en Swifterbant zelf.

 Elk mens heeft behoefte aan persoonlijke groei en ontwikkeling en aan nieuwe ervaringen. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking’, zegt Rayonmanager Peter van Diermen. Bewoners van de Jeanne d’Arclaan gaven volgens hem zelf aan te willen leren handelen in gevaarlijke situaties. ’Waarom moeten we bij een keukenbrandje op een begeleider wachten als we de brand zelf al kunnen blussen?’, schreef een van hen op het ideeënbord.

Aangepaste lestijden

De animo voor een BHV training onder de bewoners was groot. Niet alleen onder bewoners van de Jeanne d’ Arclaan. Maar liefst 23 cliënten van ’s Heeren Loo gaven zich op. Nadat met de groep was besproken wat nodig is om het lesprogramma met succes te doorlopen, is speciaal voor deze groep de BHV cursus die Securitas aan medewerkers geeft, aangepast. Met aangepaste lestijden en vereenvoudigde theorieteksten, lukte het de cursisten een volwaardige BHV cursus af te ronden.

Scherp houden

Trainer Conny Verkerk is trots. ‘Iedere cursusdag zag ik het zelfvertrouwen van de deelnemers groter worden. Van de begeleiders hoor ik dat ze veel oefenen en de begeleiders ook scherp houden. Tegen sommigen is ooit gezegd dat ze nooit iets zullen leren en zie wat ze hier hebben gepresteerd! Als ik heel eerlijk ben, doen ze het zelfs beter dan sommige deelnemers aan de reguliere cursus.’

Spektakel

Dat het certificaat meer dan verdiend was, bleek tijdens de uitreiking vorige week. Onder toeziend oog van familie, werkgevers en de brandweer lieten de cursisten zien wat zij hebben geleerd op het gebied van brand, ontruiming en EHBO. De feestlocatie werd door hen ontruimd om vervolgens een frituurbrand te doven. De aanwezigen werden zelfs getrakteerd op een demonstratie reanimeren.

Training uitbreiden

Net als bij alle andere BHV trainingen gaan de cursisten op herhaling. Daarnaast bestaat de kans dat meer cliënten een training krijgen. Peter van Diermen: ’De collega’s in Julianadorp en andere delen van het land zijn zeer geïnteresseerd, maar ook hier in de polder willen we meer mensen de gelegenheid bieden. Het is toch geweldig dat de woningen en werkplek van deze mensen nu nog veiliger zijn geworden? Maar het mooiste resultaat is toch wel de ontwikkeling die de bewoners stuk voor stuk hebben doorgemaakt.’