Samenwerken in strijd radicalisering

Artikel
2 minuten leestijd

Overheid, bedrijfsleven en wetenschap hebben elkaar nodig om tot innovatieve oplossingen te komen voor een veiligere wereld. Dat is de belangrijkste les die getrokken werd uit het congres Radicalisering & Terrorisme op 12 december in Den Haag.

Ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, in de wetenschap en in het bedrijfsleven kwamen voor de derde keer samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van radicalisering en terrorisme.

Radicalisering voorkomen

Na de opening door Richard Franken, directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, werden lezingen gegeven door experts van onder andere de Radboud Universiteit Nijmegen en de Dienst voor Extern Optreden. Daarnaast stonden verschillende interactieve sessies over actuele ontwikkelingen op het gebied van radicalisering en terrorisme op het programma.

Zo verzorgde Massoud Djabani, voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie en trainer op het gebied van preventie, een sessie over het voorkomen van radicalisering in de maatschappij. Aan bod kwamen onder andere de voedingsbodem voor radicalisering, rekruteringsmethoden van radicale groeperingen en preventiemethoden voor onderwijs, overheid en maatschappij.

Organisaties beschermen

Ook werd er aandacht besteed aan de beveiliging van het bedrijfsleven. Henk Mikkers, accountmanager bij Securitas, verzorgde een sessie over de bescherming van organisaties tegen een mogelijke terroristische aanslag. ‘Bedrijven die zich ervan bewust zijn dat ze doelwit kunnen worden, doen veel moeite zich hiertegen te wapenen. Echter met een checklist alleen zijn zij er niet’, betoogde hij.

Net zo belangrijk als goed nadenken over maatregelen om een aanslag te voorkomen, is het om na te denken over de gevolgen van een aanslag, vindt Mikkers. ‘Wat te doen als een bedrijf of organisatie ondanks voorzorgsmaatregelen direct of indirect wordt getroffen? Zijn ze voldoende voorbereid om daadkrachtig op te treden? Denken zij te weten wat er op ze af komt?’

Plan als leidraad

Hoewel er volgens Mikkers geen pasklaar antwoord is op het omgaan met terreur, kunnen bedrijven zich wel degelijk voorbereiden. Bijvoorbeeld door het opzetten van een plan dat als leidraad kan dienen in de hectiek tijdens en direct na een incident. ‘Het is belangrijk om vooruit te denken. Met name over de periode van herstel na een eventuele aanslag. Hoe worden de werkzaamheden hervat? Lukt dat met de huidige bezetting? Of zijn daar meer of andere medewerkers voor nodig?’

In het congresverslag van het congres Radicalisering & Terrorisme zijn de opgedane kennis en ervaringen voor u op een rij gezet, zodat u deze kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk. Het volledige congresverslag vindt u hier.