SRA: uw route naar veiligheid in 5 stappen

Artikel
23 november 2023 2 minuten leestijd

Het in kaart brengen van risico’s is cruciaal om de veiligheid en de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen. Maar hoe pak je dat aan? De 5 stappen die onze beveiligingsspecialisten in het kader van de Securitas Risk Approach (SRA) doorlopen, helpen u de weerbaarheid en de veiligheid in uw organisatie te vergroten.

Stap 1: Strategie

Strategie vormt de basis van een effectieve veiligheidsaanpak. Deze stelt de doelen vast, identificeert de middelen en het tijdspad en biedt een leidraad voor het veiligheidsbeleid van uw organisatie of instelling. Centraal in de strategie staan uw Te Beschermen Belangen, ook wel TBB’s genoemd. Wat zijn uw kroonjuwelen? Houd er rekening mee dat het bij een Te Beschermen Belang niet altijd om tastbare objecten gaat zoals een gebouw, geld of goederen. Het kan ook om personen, informatie of zelfs een recept gaan.

Stap 2: Risico Assessment

Heeft u het strategisch fundament voor uw veiligheidsaanpak inzichtelijk gemaakt? Dan is het tijd voor het uitvoeren van een risico assessment. Dit is een proces waarbij u de gevaren en de risico’s in kaart brengt. U beoordeelt hoe groot de kans is dat een potentieel gevaar zoals bijvoorbeeld de diefstal van documenten daadwerkelijk uitmondt in een incident. Het doel is een duidelijk beeld te creëren van het totale risico waarmee uw organisatie geconfronteerd kan worden.

Stap 3 en 4: Proactieve- en continuïteitsmaatregelen

In fase 3 en 4 staan de opbouw van weerbaarheid van de organisatie centraal. In deze fases worden maatregelen zorgvuldig afgewogen, getoetst en gekozen met betrekking tot de Te Beschermen Belangen. De focus ligt primair op preventie en bescherming, waarna vervolgens reactie, opsporing, handhaving en nazorg aan bod komen. In deze fases zijn er afhankelijk van de aard en de ernst van de risico’s verschillende beveiligingsstrategieën mogelijk. Zoals het implementeren van slimme beveiligingsoplossingen of het trainen van medewerkers in veiligheidsbewustzijn.

Stap 5: Kwaliteitsborging

In de laatste fase bewaakt u de kwaliteit van de veiligheidsaanpak. Deze fase is essentieel omdat het uw aanpak verzekert en ondersteunt. Het borgen van de kwaliteit zorgt ervoor dat de werkwijze van uw organisatie effectief blijft. Dit doet u onder andere door te evalueren, indien nodig aanpassingen en verbeteringen te doen en energie te steken in doorontwikkeling, bijscholing en audits waarmee u de effectiviteit van de maatregelen kan beoordelen.

Whitepaper: Uw route naar veiligheid: risicomanagement en slimme oplossingen

Binnensluipen, diefstal en insider threat: elk bedrijf kent specifieke veiligheidsrisico’s. Risicomanagement is daarom van groot belang. Bovenstaande stappen geven u een idee welke stappen onze specialisten doorlopen. Bent u benieuwd naar een uitgebreidere beschrijving en wilt u meer weten over de Securitas Risk Approach? In onze whitepaper leest u alles over het managen van de risico’s en onze aanpak van veiligheidsvraagstukken in uw bedrijf.