Risicoanalyse: geen eenmalige activiteit, maar doorlopend proces

Risicoanalyse: geen eenmalige activiteit, maar doorlopend proces

Opinie
4 december 2023 2 minuten leestijd

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van een succesvolle beveiligingsstrategie. Maar hoe vaak maakt u een risicoanalyse? Uit onze poll blijkt dat 60 procent van de respondenten daar geen vast moment voor kiest. 

Risicoanalyses en kwetsbaarheidsbeoordelingen zijn de eerste verdedigingslinie. Ze helpen proactief potentiële risico’s en zwakke punten in de beveiliging te identificeren en bij te stellen. Dit soort rapportages zijn daarom van cruciaal voor de veiligheid en veerkracht van uw organisatie.

Om een beter beeld van de huidige praktijk te krijgen vroegen wij hoe vaak u uw risicoanalyse bijwerkt. Hoewel verreweg de meeste stemmers niet voor vast moment kiezen, zijn er ook organisaties die dat wel doen. 20 procent beoordeelt jaarlijks de risico’s en kwetsbaarheden binnen de organisatie. 10 procent doet dat één keer per half jaar en nog eens 10 procent bekijkt zelfs maandelijks of er aanleiding is de beveiligingsstrategie bij te stellen. 

Een goed of fout is er niet. Wel is het van groot belang om het maken van een risicoanalyse niet als eenmalige activiteit te zien, maar als een doorlopend proces dat deel uitmaakt van uw risicobeheerstrategie. De frequentie van het uitvoeren van een risicoanalyse kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de aard van de organisatie, de industrie en de specifieke risico’s.

Gebeurtenissen die aanleiding kunnen zijn voor een nieuwe risicoanalyse: 

  • Wijzigingen in de bedrijfsvoering. Wanneer er significante wijzigingen zijn in de bedrijfsvoering, zoals het invoeren van nieuwe processen, nieuwe technologieën, nieuwe locaties of na een fusie of overname, is het essentieel om een nieuwe risicoanalyse uit te voeren.
  • Een incident. Na een veiligheidsincident of datalek is het goed om een risicoanalyse uit te voeren om de oorzaak te bepalen, te leren van het incident, en soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.
  • Omgevingsveranderingen. Veranderingen in de externe omgeving, nieuwe wetten, trends, marktomstandigheden, of dreigingen, kunnen ook aanleiding geven tot een nieuwe risicoanalyse.

Securitas Risk Approach

Het doel van het maken van een risicoanalyse is de risico’s te beperken nog voordat ze impact hebben op de organisatie. Daarom is het, ook als er geen significante veranderingen zijn, van belang om regelmatig de risico’s in kaart te brengen. Dit maakt dan ook standaard onderdeel uit van de Securitas Risk Approach. In dit artikel vindt u een beknopte beschrijving van ons stappenplan. In onze whitepaper leest u alles over het managen van de risico’s in uw bedrijf.