Menselijke poort is kwetsbaar

Menselijke poort is kwetsbaar

Opinie
1 minuut leestijd

Dreiging komt van verschillende kanten. Dat blijkt uit onze poll ‘Welke poort is kwetsbaar?’. Bijna de helft van de deelnemers maakt zich zorgen over dreiging via meerdere poorten, maar opvallend is de zorg over de menselijke poort. Een op de drie stemmers maakt zich hierover zorgen. 

De zorg over dreiging via de menselijke poort is met 33 procent groter dan de zorgen over de logische poort (11 procent) en de fysieke poort (11 procent). Toch geeft het merendeel van de deelnemers (45 procent) aan zich vooral zorgen te maken over de beveiliging van verschillende toegangspoorten tot hun organisatie.

Social engineering

Poll-deelnemers ervaren niet alleen de fysieke poort als kwetsbaar, maar lijken zich daarnaast bewust van de risico’s van cybercrime en insider threat, oftewel dreiging van binnenuit. Social engineering bijvoorbeeld is een bijzondere tak van sport waartegen maar weinig mensen zijn bestand. Mensen zijn kwetsbaar en vaak gevoelig voor manipulatie.

 

 

Driepoortenmodel

Het driepoortenmodel maakt een belangrijk onderdeel uit van de beveiligingsvisie Het Nieuwe Beveiligen. Dreiging manifesteert zich volgens deze theorie via drie poorten. De fysieke poort is de ingang waar fysieke maatregelen inbrekers buiten de deur moeten houden. Via de menselijke poort komen kwaadwillenden binnen door bijvoorbeeld te solliciteren of zich anders voor te doen. De derde poort is de toegang die criminelen zichzelf verschaffen door middel van ICT.

Het Nieuwe Beveiligen

In Het Nieuwe Beveiligen wordt met behulp van het driepoortenmodel steeds gekeken naar de manier waarop mensen toegang hebben of krijgen tot een organisatie. Daarbij staat de informatiepositie centraal. Het is belangrijk om te weten wat zich bij de menselijke, de logische en de fysieke poort afspeelt en dreiging te ondervangen door inzicht te krijgen in data die afwijkt.

Het Nieuwe Beveiligen in de praktijk