Bent u bereid te investeren in duurzame beveiligingstechnologieën?

Poll

Het op een verantwoorde manier omgaan met middelen, omgeving en mensen draagt bij aan duurzame beveiliging. Dat geldt ook voor nieuwe innovatieve technologieën. Wij zijn…

Hoe vaak werkt u uw risicoanalyse bij?

Goede beveiliging is van cruciaal belang voor de veiligheid en veerkracht van uw organisatie. Het risicoheerproces maakt daar onderdeel van uit. Wij zijn benieuwd hoe…

Op welke manier kan agressie worden teruggedrongen?

Op veel plekken in de samenleving neemt de agressie toe. Ook bij overheden. Een veilige werkomgeving is voor bestuurders, ambtenaren en politici niet vanzelfsprekend. Wij…

Maakt u zich zorgen over de cyberweerbaarheid van uw organisatie?

De digitale veiligheid in het bedrijfsleven staat onder druk. Nu de geopolitieke spanningen oplopen, is de dreiging zelfs zo groot dat het aanpakken van cyberrisico’s…

Rol voor beveiliging in betere naleving basisregels?

Het naleven van de basisregels is volgens het Outbreak Management Team (OMT) de beste manier om het virus te bestrijden. Onze nieuwe pollvraag luidt daarom:…

Professionele beveiliging nodig in nieuwe fase coronacrisis?

In de tussenfase op weg naar de volledige opening van de economie kunnen beveiligers volgens de Nederlandse Veiligheidsbranche een belangrijke rol spelen. Wij zijn benieuwd wat…

Belemmert de privacywet u in uw beveiliging?

Te complex, te vaag, te streng; sinds de Europese privacywet (AVG) in werking trad, worstelen nog steeds veel bedrijven met de uitvoering ervan. Wij zijn…

Poll – Is de anderhalvemeter-samenleving vol te houden?

Ondanks de versoepelingen is het houden van anderhalve meter afstand op veel plekken nog steeds verplicht. Toch lijken Nederlanders het lastiger te vinden om zich…