Op welke manier kan agressie worden teruggedrongen?

Op welke manier kan agressie worden teruggedrongen?

Poll
1 minuut leestijd

Op veel plekken in de samenleving neemt de agressie toe. Ook bij overheden. Een veilige werkomgeving is voor bestuurders, ambtenaren en politici niet vanzelfsprekend. Wij zijn benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt. Op welke manier denkt u dat agressie kan worden teruggedrongen? Doe mee aan onze poll!

In 2021 kreeg bijna de helft van de burgemeesters, raads- en Statenleden te maken met agressie of intimidatie. Ruim een op de drie ambtenaren kreeg te maken met agressie of geweld. Dat blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022. ‘Het zijn echt heftige cijfers’, zegt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. ‘Zeker de laatste jaren is de groei heel erg scherp.’

Kleinere gemeenten

De overheid heeft de komende tien jaar 100 miljoen euro uitgetrokken om het openbaar bestuur weerbaarder te maken. Een deel van het geld gaat naar de ondersteuning van kleinere gemeenten. Ook zij hebben te maken met ongewenste beïnvloeding, bijvoorbeeld bij vergunnings- en subsidieaanvragen. Met het geld kunnen de gemeentes bijvoorbeeld de onderlinge samenwerking versterken en trainingen opzetten.

Volgens Bruins Slot mogen we agressie en bedreigen niet normaal gaan vinden en is het daarom vooral belangrijk dat de aangiftebereidheid omhoog gaat. Dit zodat de politie en het Openbaar Ministerie er iets aan kunnen doen. Wij zijn benieuwd hoe u agressie zou willen aanpakken!

Poll

Op welke manier denkt u dat agressie kan worden teruggedrongen?

Laden ... Laden ...

New Call-to-action