Nieuw ontwerp voor Bedrijfsnoodorganisatie

Artikel
2 minuten leestijd

Een grotere nadruk op processen, bewustwording en risicoanalyse. Dat zijn de belangrijkste verbeteringen in de NEN 8112, het nieuwe ontwerp voor Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening. Aanmerkingen zijn er ook. ‘In dit ontwerp worden bedrijven wel heel vrij gelaten’, zegt Thijs van Rooden, Branch Manager Safety Services van Securitas.

 

‘De NEN 8112 is een belangrijke normering’, zegt Van Rooden. ‘Het is een norm die alle werkgevers en werknemers in Nederland, maar ook bezoekers treft. Ga je bijvoorbeeld naar een winkel, dan is deze verantwoordelijk voor jouw veiligheid.’

 

Voorbereiden op incidenten

Het doel van de norm is organisaties, bedrijven en instellingen goed voor te bereiden op incidenten en calamiteiten. Het ontwerp is een samenvoegsel van twee eerdere normen: NEN 4000 uit 2008 voor bedrijfshulpverlening en NEN 8112 uit 2010 voor ontruimingsplannen. In het ontwerp worden zowel de Bedrijfsnoodorganisatie (BNO) van bedrijfsgebouwen als de BNO in ‘niet bedrijfsgebouwen’ zoals openbaar vervoerssystemen en evenemententerreinen behandeld.

 

Leidende principes in de NEN 8112 zijn de ontwikkeling van norm- naar risicodenken, een grotere zelfredzaamheid, gelijkwaardigheid en continuïteit van de bedrijfsvoering. Van Rooden: ‘Een belangrijke verandering is dat er expliciet wordt gesproken over het bevorderen van bedrijfscontinuïteit. Gesteld wordt dat ongeveer zestig procent van het MKB binnen een jaar na een brand failliet gaat. Na drie jaar is dat 75 procent. Helaas wordt hier in het ontwerp vervolgens niet verder op ingegaan. In het ontwerp mis ik ook het verband tussen BNO en bedrijfscontinuïteit.’

 

Meer verantwoordelijkheid

‘Werkgevers krijgen meer verantwoordelijkheid dan ooit’, zegt Van Rooden. ‘Niet alleen wetgeving, ook eigen verantwoordelijkheid is leidend. Er is een duidelijke verschuiving van verantwoordelijkheid van de overheid naar het bedrijfsleven zelf. Dat is een goede ontwikkeling, maar alleen als het bedrijfsleven handvatten krijgt.’

 

Het ontwerp werd in juli j.l. gepresenteerd. Deskundigen en belanghebbenden kunnen nog tot 1 november hun visie geven. Van Rooden hoopt dat dat gebeurt. ‘Wat goed is aan dit ontwerp, is dat een gestructureerd stappenplan is opgesteld. Ook de indeling in onderwerpen als bewustwording, besluitvorming, communicatie, implementatie en borging is prima. Een nadeel is dat de inhoud weinig praktisch is. ‘Kijk maar hoe je het doet’, daar komt het vaak op neer. Nergens wordt duidelijk uitgelegd hoe het zou kunnen of worden richtlijnen gegeven zonder te voorschrijvend te zijn.’

 

Te vrij gelaten

‘Werkgevers worden veel te vrij gelaten’, vindt Van Rooden. ‘Ik ben geschrokken van de opmerking dat het ambitieniveau van een bedrijf bepalend is voor de uitwerking van het ontwerp van een Bedrijfsnoodorganisatie. ‘Ambitie’  kan nooit de basis zijn van veiligheidsbeleid. Dat is veel te vrijblijvend.’

Van Rooden hoopt dat het ontwerp wordt bijgesteld. ‘Meer handvatten en een concretere uitwerking van de leidende principes zoals het bevorderen van bedrijfscontinuïteit. Want hoewel dit expliciet is genoemd, wordt er in het ontwerp niet verder op ingegaan. Het is belangrijk de verschuiving van verantwoordelijkheid gecontroleerd te laten verlopen, je kunt bedrijven niet laten zwemmen.