Verdeeldheid over anderhalvemeterregel

Opinie
1 minuut leestijd

Het is de belangrijkste basisregel in tijden van corona: anderhalve meter afstand houden. Maar is dit vol te houden? De verdeeldheid over deze maatregel kwam ook tot uiting in onze poll. 

Is de anderhalvemeter-samenleving vol te houden? Een ruime meerderheid, 56% van de stemmers, denkt van niet. Er is te weinig draagvlak. Toch is bijna 40% van de deelnemers aan onze poll (38%) van mening dat het wél kan. Mits de juiste maatregelen worden genomen. 6% denkt dat het misschien mogelijk is.

Afstand houden

Nog tot zeker volgend voorjaar is de anderhalvemeter-samenleving actueel, voorspelt het Outbreak Management Team (OMT). Uit gedragsonderzoek afgelopen zomer bleek echter dat mensen afstand houden steeds lastiger vinden. 62% van de ondervraagden zei lang niet altijd afstand te houden. Een groot verschil met april, toen 63% beweerde wel voldoende afstand te houden. 

Strengere maatregelen

Nu de cijfers oplopen en het aantal coronabesmettingen landelijk blijft stijgen, is het de vraag of het politici lukt het tij te keren. Hoewel inmiddels het dringende advies geldt mondkapjes te dragen, staat de anderhalvemeter-regel nog steeds op de eerste plaats. Daarnaast zijn opnieuw strengere maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus terug te dringen.

Deurbeleid

Nederland gaat nog niet op slot, wel is een ‘lappendeken van maatregelen’ getroffen om afstand houden mogelijk te maken. Zo moet de detailhandel een deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat mensen de regels kunnen naleven. Ook moeten er bij supermarkten twee keer per dag tijden komen waarop kwetsbare mensen kunnen winkelen. Opnieuw gelden op veel plekken regels voor een maximumaantal bezoekers. 

https://content.securitas.nl/securitas/lp_whitepaper_beveiligen-in-de-anderhalvemeter-samenleving