Securitas committeert zich als eerste wereldwijde beveiligingsbedrijf aan het SBTi

Nieuwsartikel
1 minuut leestijd

De impact van de bedrijfsvoering op het klimaat verminderen. Met dat doel heeft Securitas zich als eerste wereldwijde beveiligingsbedrijf aangesloten bij het Science Based Targets initiative (SBTi). Het initiatief laat met transparante en wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen zien hoeveel je als bedrijf moet reduceren om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

Het SBTi is een samenwerking tussen CDP (voorheen Carbon Disclosure Project), het World Resources Institute, Worldwide Fund for Nature en het UN Global Compact. Het SBTi verenigt wereldwijd organisaties die hun ambities ten aanzien van het klimaat willen vertalen naar concrete doelstellingen die laten zien dat je als bedrijf handelt in lijn met de internationale emissie-afspraken. Door te werken met Science Based Targets (SBT) weet je als bedrijf of je doelstellingen voldoende zijn om het Klimaatakkoord van Parijs te halen. In dat akkoord is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius. 

Whitepaper toegangscontrole

Klimaatverandering serieus nemen

‘Ons commitment aan het Science Based Targets initiative is de juiste volgende stap voor Securitas’, zegt Magnus Ahlqvist, President en CEO. ‘Door al meer dan 10 jaar emissies aan CDP te rapporteren en sinds 2015 UN Global Compact te ondertekenen, hebben we al laten zien dat we klimaatverandering serieus nemen. Ik ben er trots op dat we, in overeenstemming met ons doel de wereld een veiligere plek te maken, ons leiderschap in de sector demonstreren door ons te committeren aan het SBTi.’

Hoewel uit de Net Impact Score blijkt dat de milieu-impact van Securitas relatief klein is, streeft Securitas er volgens de CEO naar deze verder te verminderen. ‘Dit willen we onder andere realiseren met duurzame beveiligingsoplossingen en met verdergaande modernisering en digitalisering van ons bedrijf’, aldus Ahlqvist.

Uitstoot verminderen

Volgens Therèse Boersma, Manager Sustainability Nederland is het van groot belang om samen met klanten en leveranciers te werken aan het verminderen van de uitstoot van vervuilende stoffen en het verlagen van de klimaatimpact. Ieder vanuit de eigen organisatie-specifieke mogelijkheden. Boersma: ‘Op deze manier kunnen we als keten echt het verschil maken. Het committeren aan het SBTi is een geweldige stap waarmee Securitas opnieuw laat zien duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben.’

Whitepaper toegangscontrole