Beveiliging maatwerk in nieuwe fase coronacrisis

Beveiliging maatwerk in nieuwe fase coronacrisis

Opinie
2 minuten leestijd

Is professionele beveiliging nodig om ervoor te zorgen dat coronaregels worden nageleefd? 32% van de deelnemers aan onze poll vindt van wel. Toch kiezen de meeste stemmers (44%) liever voor maatwerk in deze fase van de coronacrisis. Zij vinden dat je per situatie moet beoordelen of professionele beveiliging nodig is.

Met de opening van de terrassen en de verdere openstelling van winkels traden we een spannende fase in. Zou het lukken het aantal coronabesmettingen onder controle te houden? De Nederlandse Veiligheidsbranche pleitte voor waakzaamheid en stelde voor om in ieder geval op grote terrassen en bij grotere winkels en winkelcentra professionele beveiligers in te zetten. Wij waren benieuwd wat u daarvan vond.

New Call-to-action

Naleving maatregelen

Over de rol die voor beveiligers is weggelegd zijn de meningen verdeeld. Hoewel 32% vindt dat professionele beveiliging belangrijk is voor een goede naleving van de maatregelen, vindt 24% dit niet nodig. Het personeel kan dit best zelf, vinden zij. De meeste stemmers kozen voor een tussenweg en antwoordden dat professionele beveiliging in sommige gevallen de veiligste keuze is.

Professionele beveiliging 

De verwachting is dat professionele beveiliging in nieuwe fases van de coronacrisis nodig blijft. Zeker zolang maatregelen als het houden van anderhalve meter afstand van kracht blijven. Op dit moment bereidt het kabinet zich voor op een fase waarin de corona-epidemie een beheersbaar onderdeel wordt van ons leven. Hoewel nieuwe lockdowns op dit moment niet waarschijnlijk lijken, waarschuwen virologen wel voor waakzaamheid op het gebied van nieuwe virusvarianten en lokale uitbraken.

Voor veel organisaties en bedrijven blijven veiligheidsvraagstukken die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan dan ook actueel. Vraagstukken op het gebied van bedrijfscontinuïteit en de gezondheid van medewerkers bijvoorbeeld. En vraagstukken op het gebied van veiligheid en gastvrijheid. In eerdere fases van de coronacrisis is inmiddels aangetoond dat de beveiligingsbranche een belangrijke rol kan spelen in het opnieuw vormgeven van de veiligheid bij bedrijven, organisaties en overheden.

Beveiliging op maat

Specifieke beveiligingsoplossingen in coronatijd zijn bijvoorbeeld de extra inzet van beveiligers, actief deurbeleid en het coördineren van personenstromen. Daarnaast zijn beveiliging op afstand en technologische oplossingen de afgelopen tijd van grote meerwaarde gebleken. Denk daarbij aan slimme camera’s, mobiele camera units, een digitale ontvangstportal of robot Pepper van WELBO, die is geprogrammeerd om op een gastvrije manier de veiligheid van medewerkers en bezoekers te ondersteunen.

Dat 76% van de stemmers kiest voor enige vorm van professionele beveiliging geeft aan dat daar behoefte aan is. Of het nu gaat om de standaard inzet van beveiligers of maatwerk, een professionele insteek in combinatie met menselijk contact blijkt belangrijk. Er is vertrouwen dat juist deze combinatie ondersteuning biedt bij de uitweg uit deze pandemie.

New Call-to-action