Overheid daagt uit tot innovatie

Artikel
2 minuten leestijd

‘Hoe is toegangscontrole slimmer en veiliger te organiseren?’ Dat is het onderwerp van de Veiligheid Innovatie Competitie, de VIC 2015. Het is de tweede keer dat de overheid marktpartijen uitnodigt innovatieve oplossingen te bedenken voor veiligheidsvraagstukken. De winnaar dit jaar, Science and Technology Corporation, ontvangt een contract van 200.000 euro om het voorstel van een Cardio Access Key-polsband door te ontwikkelen.

‘De competitie daagt ons uit op een nieuwe manier met marktpartijen om te gaan’, zegt But Klaasen, Innovatiemanager bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. ‘Veel bedrijven zien overheidspartijen als gesloten bolwerken. Door beter te communiceren en met onze problemen naar buiten te komen, hopen we de kracht van marktpartijen en de kennis van kennisinstituten beter te benutten.’

 

Onvoldoende zicht
Volgens Klaasen is het hard nodig dat er wordt samengewerkt. ‘We staan voor grote uitdagingen. Van het omgaan met de vreemdelingenstroom, het gevangeniswezen, big data, tot problemen op andere beleidsterreinen; het is belangrijk om samen oplossingen te vinden.’

‘Ontwikkelaars hebben onvoldoende zicht op wat overheidspartijen echt willen’, zegt hij. ‘Dat ligt voor een deel aan ons omdat wij dat niet goed duidelijk maken. Maar van beide kanten is er een vertekend beeld. Terwijl wij geen idee hebben van nieuwe technologieën die op ons afkomen, hebben marktpartijen geen goed inzicht in hoe processen binnen de overheid werken. Met name op ICT–gebied ligt de overheid achter. Zo heb ik een workshop meegemaakt waar de nieuwste techniek werd gepresenteerd, terwijl het eigenlijk de grootste wens was om van Windows ’98 af te komen.’

 

Toegangscontrole
De VIC 2015 is georganiseerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Defensie, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee en is een van de instrumenten die het innovatieteam Veiligheid en Justitie gebruikt om beter in te spelen op veranderingen in de samenleving met behulp van innovatie.

Voor de competitie is bewust gekozen voor een breed onderwerp. Klaasen: ‘Toegangscontrole is een thema dat veel partijen aanspreekt en waarbij we ontwikkelaars zoveel mogelijk de vrije hand wilden geven. Hoe strakker je definieert, hoe sneller de creativiteit doodslaat.’

 

Biometrische gegevens
De belangstelling voor de wedstrijd was groot. Uit de 21 inzendingen werden 5 finalisten geselecteerd:

Science and Technology Corporation

Respond

Technolution

ViNotion

Ubiqu Access

Zij kwamen met ideeën op het gebied van herkenning op basis van biometrische gegevens, autorisatie en authenticatie door mobiele toestellen, slimme Clouddiensten, identificatie op basis van gemeenschappelijke kenmerken en toepassing van tokens (toegangsbewijzen) op het lichaam op basis van ECG’s. De voorstellen worden vandaag, 15 oktober, gepresenteerd tijdens de slotdag van de VIC 2015 in Den Helder.


New Call-to-action