Politie: ‘criminaliteit verandert’

Nieuwsartikel
2 minuten leestijd

De geregistreerde criminaliteit is in 2018 opnieuw gedaald. Maar aan de jarenlange periode van dalende aantallen geregistreerde misdrijven lijkt in de tweede helft van 2018 een einde gekomen. Dit blijkt uit de jaarverantwoording die de politie deze maand heeft gepubliceerd.

Uit de cijfers blijkt het aantal misdrijven in 2018 nauwelijks onder het niveau van 2017 te liggen en de laatste 3 maanden zelfs iets boven het niveau van het voorgaande jaar. Verder ziet de politie dat de ontwikkeling van zichtbare criminaliteit, naar meer onzichtbare vormen van criminaliteit doorzet.

Criminaliteit verandert

Criminaliteit heeft steeds vaker een digitale kant en strekt zich vaker uit naar andere landen. In Nederland zelf raken onder- en bovenwereld verder vermengd. Dat vraagt veel van de politie. Maar ook de samenleving heeft een rol, vindt korpschef Erik Akerboom.

‘We vinden het normaal dat mensen op een dancefeest een pilletje nemen. Maar achter die partydrug zit een wereld van extreem geweld, corruptie en de verziekende werking van enorme hoeveelheden geld in handen van criminelen’, aldus Akerboom.

Ondermijning

Volgens de politie verandert de veiligheid in Nederland. Wijk, web en wereld zijn nauwer met elkaar verbonden. Belangrijke veiligheidsthema’s waar de politie vorig jaar op inzette zijn ondermijning, cybercriminaliteit, fraude, kinderpornografie, high impact crime en het afpakken van crimineel geld en goederen.

Ondermijning (een vorm van criminaliteit waarbij de grens tussen onder- en bovenwereld vervaagt) heeft prioriteit bij de politie. Bij uitstek bij de aanpak van deze vorm van criminaliteit is volgens Akerboom een grotere rol voor het publiek weggelegd. ‘We vinden het niet erg genoeg en dat moet veranderen.’

Digitale component

Uit het rapport blijkt dat criminaliteit steeds vaker een digitale component heeft. Er is een duidelijke verschuiving te zien. Woninginbraken nemen af, computerinbraken nemen toe. Net als de schade die bedrijven, overheid en burgers lijden. Steeds meer zaken hebben een link met cybercriminaliteit.  Een derde ontwikkeling waar Akerboom op wijst, is dat criminaliteit steeds internationaler wordt: ‘Gebeurtenissen ergens anders in de wereld zijn van grote invloed hier. Spanningen elders vinden hun weg naar onze wijken. Dat geldt ook voor criminaliteit. Dat is grenzeloos.’

Vraag blijft groot

Net als voorgaande jaren was de vraag naar politie groot. In 2018 werd bijna 2,9 miljoen keer naar 112 gebeld en ruim 4,5 miljoen keer naar 0900 8844 (het landelijk servicenummer van de politie). Volgens de politie zijn er indicaties dat het alarmnummer 112 steeds meer te maken krijgt met meldingen die georiënteerd zijn op assistentie en handhaving en minder op criminaliteit. De in 2018 geconstateerde afname van het aantal internetaangiften lijkt zich te bewegen naar het oude niveau. In het eerste kwartaal van 2019 nam het aantal met 20 procent toe in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018.

New call-to-action