Gastvrij omgaan met taalbarrière

Gastvrij omgaan met taalbarrière

ArtikelGastVeiligheid
2 minuten leestijd

U wilt uw bezoekers gastvrij ontvangen. Maar hoe zorg je ervoor dat ook gasten die niet dezelfde taal spreken zich welkom voelen? Omgaan met taalbarrières kan lastig zijn, maar met aandacht en geduld komt u een heel eind. Welkom! zet een aantal praktische tips op een rij.

Verwacht u buitenlands bezoek? Neem dan van tevoren de tijd om u in de taal én de cultuur te verdiepen. Niemand verwacht dat je in een week vloeiend Japans spreekt, maar een paar woordjes maken al een groot verschil. Met de juiste begroeting, in iemands moedertaal, kan een gast zich erg welkom voelen.

Non-verbale communicatie

Ook als er sprake is van onverwacht of spontaan bezoek is het waardevol om jezelf in de ander in te leven. Luister en observeer met volledige aandacht. Lichaamstaal is niet in elke cultuur hetzelfde. Zo betekent ja knikken in andere culturen soms ‘nee’ en nee schudden juist ‘ja’. Taal is soms ook een valkuil. Eenvoudige woordjes kunnen in een andere taal iets heel anders betekenen. Zo betekent het Griekse woord ‘ne’ (klinkt als nee) ja en ‘ohkee’ (klinkt als oké) juist nee. Let daarom niet alleen op de verbale, maar ook op de non-verbale communicatie.

Zoek een gemeenschappelijke taal

Net zoals Latijn in de Middeleeuwen de taal was waarin mensen uit verschillende landen met elkaar konden praten, zo is Engels vandaag de lingua franca. Engels is de meest gesproken tweede taal ter wereld. Het is dus altijd zinvol om op Engels over te schakelen om te ontdekken of uw gast deze taal wellicht ook (een beetje) spreekt. Zo niet, dan is er misschien een andere gemeenschappelijke taal te vinden. Wees geduldig. Een gast moet uw woorden eerst in zijn of haar hoofd vertalen om vervolgens een antwoord te formuleren. Dat kost nu eenmaal tijd.

Spreek rustig en eenvoudig

Misschien spreekt de bezoeker redelijk goed Nederlands. Dat betekent nog niet dat hij of zij ook goed Nederlands begrijpt. Uw gast kan op een paar zinnetjes zo hard geoefend hebben dat deze er vloeiend uitkomen. Een taal begrijpen is vaak veel moeilijker. Spreek daarom zo eenvoudig mogelijk Nederlands en vermijd uitdrukkingen en (vak)jargon. Een goede manier om dit te doen is door korte zinnen te gebruiken.

Niet invullen

In uw enthousiasme om de ander te begrijpen, kan het gebeuren dat u gaat invullen. Zo ontstaan snel misverstanden. Kijk uit met aannames. Een beter idee is het te vragen naar zijn of haar opvattingen. Kijk ook uit met het afmaken van zinnen van een gesprekspartner, zelfs als het even duurt. Wees geduldig en blijf rust uitstralen.

Doel is begrip

Als uw gast iets echt niet begrijpt, kunt u in het uiterste geval gebruik maken van gebaren of tekeningen. Andersom kan dat natuurlijk ook. Ga echter nooit harder praten. Sommige mensen hebben de neiging hun stem te verheffen wanneer een ander hen niet begrijpt. Dat helpt nooit. Bedenk, de taalbarrière is van u allebei. Het gezamenlijke doel is begrip.

Tips

Onze tips voor gastvrij omgaan met taalbarrières op een rijtje:

  • Leef je in de ander in
  • Luister én observeer
  • Geef iemand de volledige aandacht
  • Ga op zoek naar een gemeenschappelijke taal
  • Wees geduldig
  • Spreek zo eenvoudig mogelijk
  • Gebruik korte zinnen
  • Vul niet in en maak geen zinnen af
  • Maak gebruik van tekeningen of gebaren
  • Ga vooral niet harder praten

Aandacht is de basis van gastvrijheid, ook in het omgaan met verschillende talen en culturen. Deze aandacht bestaat vooral uit het inleven in je gast.

New Call-to-action