Kostenstijging beveiliging onvermijdelijk

Nieuwsartikel
2 minuten leestijd

De Nederlandse Veiligheidsbranche vraagt om begrip voor prijsstijgingen in de beveiligingsbranche. Vanaf 1 januari 2020 dreigen beveiligingsdiensten duurder uit te pakken. Reden daarvoor zijn loonsverhogingen, kostenstijgingen uit premies en pensioenen en de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet maakt de inzet van flexibele arbeid duurder.

Voorzitter Ard van der Steur doet in een brief een dringend beroep op bedrijven en organisaties die een overeenkomst of contract hebben met een beveiligingsbedrijf. ‘Als voorzitter bemoei ik me niet met individuele commerciële trajecten, maar ik wil specifiek in dit jaar in algemene zin wel een lans breken voor onze leden die elk jaar met veel opdrachtgevers het gesprek aangaan om tot een faire prijs te komen’, schrijft hij. Van der Steur maakt zich met name zorgen over de effecten van de WAB. Deze heeft in de beveiligingsbranche een grote impact.

Flexibele arbeid duurder

De belangrijkste consequentie van invoering van de WAB is dat inzet van flexibele arbeid duurder wordt. Dit soort arbeid is juist in de beveiliging essentieel. Van der Steur: ‘Natuurlijk zijn er opdrachten met een relatief vast aanbod aan werk. Maar veel opdrachten kennen een dynamiek waardoor een flexibele schil nodig is. Dit om pieken en dalen te kunnen opvangen en incidenteel snel te kunnen op – en afschalen.’

Onzekere mutaties

Een andere reden voor het werken met flexibele krachten in de beveiliging is dat veel opdrachtgevers hun diensten iedere 3 tot 4 jaar opnieuw aanbesteden. ‘De hieruit voortvloeiende en mogelijk onzekere mutaties in de klantenportefeuille dwingen bedrijven eveneens tot het inzetten van flexibele arbeid’, aldus de voorzitter.

Loonsverhoging

Naast de nieuwe wet zijn cao-afspraken van invloed op de kosten. In 2018 werd de CAO PB voor vijf jaar afgesloten. Daarin is vastgelegd dat beveiligers per 1 januari 2020 recht hebben op een loonsverhoging van 2,5% of hoger indien de CPI-index hoger is dan 2,5%. Dezelfde loonstijging is afgesproken voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Daarnaast is afgesproken dat de arbeidsduur wordt verkort van 152 naar 144 uur in 2023. Het effect hiervan is dat het uurloon van de beveiliger vanaf januari 2023 met zo’n 5,5% stijgt.

Aantrekkelijk houden

De afspraken zijn nodig om het werken in de beveiliging aantrekkelijk te houden en de werkdruk te verlagen. Het betekent echter ook dat organisaties die hun beveiliging (opnieuw) aanbesteden rekening moeten houden met een mogelijk nieuw kostenplaatje. ‘Hoewel ik me realiseer dat u ongetwijfeld al dan niet contractuele afspraken heeft gemaakt omtrent dit onderwerp hoop ik van harte dat u en uw beveiligingsdienstverlener ook voor 2020 en de jaren daarna op een wederzijds gezonde financiële basis met elkaar samenwerken, want alleen zo zorgen we daadwerkelijk voor meer veiligheid!’, aldus Van der Steur.

New call-to-action