Stappenplan voor het beveiligen van open ruimtes

Artikel
2 minuten leestijd

In publieke organisaties waar veel verschillende mensen samenkomen is beveiligen een extra uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat mensen zich veilig en tegelijkertijd welkom voelen? Met dit stappenplan helpen we u op weg.

Stap 1: Breng gastvrijheid en veiligheid met elkaar in balans

Balanceren tussen gastheerschap en ordebewaking is een van de grootste uitdagingen bij het beveiligen van openbare ruimtes. Traditioneel toezicht houden is niet altijd voldoende. Voor het beveiligen van ruimtes waar verschillende mensen en culturen elkaar ontmoeten, zijn competenties als inlevingsvermogen, observatievermogen en omgevingssensitiviteit nodig. Oftewel security professionals die én in de gaten hebben wat er in de omgeving speelt én mensen met tact kunnen benaderen. Door gastvrouwen en receptionistes bewust te maken van veiligheidsrisico’s en beveiligers in te zetten als Security Host zorgt u voor een veilige en klantvriendelijke omgeving.

Omgaan met agressie binnen de overheid

Stap 2: Neem zichtbare én onzichtbare beveiligingsmaatregelen

Publieke organisaties voelen zich – omwille van hun imago – soms gedwongen keuzes te maken ten koste van de veiligheid. Dat houdt in dat ze inzetten op een open omgeving met zo min mogelijk beveiligingsmaatregelen. Het resultaat is dat instellingen soms enorm gastvrij zijn, maar dat er minder oog is voor veiligheid. Door te investeren in onzichtbare of onopvallende vormen van beveiliging is het toch mogelijk om de veiligheid te vergroten. Onzichtbare maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit (een nauwere) samenwerking met ketenpartners en veiligheidsdiensten, (onopvallend) cameratoezicht, slimme sensoren en geavanceerde detectiesystemen. Het voordeel van onopvallende beveiligingsmaatregelen is dat kwaadwillenden deze minder gemakkelijk kunnen omzeilen. Daarnaast is de impact op medewerkers en bezoekers een stuk kleiner..

Stap 3: Kies voor een proactieve beveiligingsstrategie

Een beproefde techniek waarmee je incidenten kunt voorkomen, is proactief beveiligen. Proactief beveiligen is een strategie die preventief wordt ingezet en waarbij signalen van gevaar vroegtijdig worden opgepikt. Deze methode kan overal worden toegepast en is bij uitstek geschikt voor het creëren van een gastvrije en veilige omgeving. In publieke organisaties bijvoorbeeld of op een universiteit of hogeschool is een proactieve werkwijze extra belangrijk. Dit soort instellingen staan volop in de maatschappij en extra alertheid is soms nodig. Proactief beveiligen betekent letterlijk: iets doen vóórdat er iets gebeurt. Dat betekent dat je het gevaar niet alleen vroegtijdig signaleert, maar daar vervolgens ook op acteert.

Stap 4: Investeer in een weerbare organisatie

Maar weinig mensen zijn bestand tegen social engineering of social hacking: een gevaarlijke methode waarbij misbruik wordt gemaakt van menselijke eigenschappen zoals nieuwsgierigheid, vertrouwen, hebzucht, angst en onwetendheid. Social engineering kent vele vormen. Denk bijvoorbeeld aan phishing, telefoonfraude (vishing), sms-phishing (smishing), social media engineering, dumpster diving (afval doorzoeken) en/of het met een medewerker of bezoeker mee naar binnen sluipen (tailgating/piggybacking). Aangetoond is dat speciale awareness programma’s de bewustwording kunnen vergroten. Belangrijk is het daarom om medewerkers kennis en vaardigheden bij te brengen om zo de risico’s te leren herkennen.

Whitepaper omgaan met agressie binnen de overheid