IP-camera’s: de software, ongekend veel mogelijkheden

Artikel
2 minuten leestijd

Mensen en voorwerpen detecteren, beweging in kaart brengen en snelheid vaststellen: de software in IP-camera’s maakt ze slimmer dan ooit. In een reeks artikelen zoomen we verder in op de techniek van een IP-camera. Dit artikel staat in het teken van software.

De eerste camera’s bestonden uit niet veel meer dan een lens met daarachter een sluiter. Met de introductie van IP-camera’s zijn de mogelijkheden enorm toegenomen. De mogelijkheid van het plaatsen van software in de camera zelf, maakt deze extra krachtig. IP-camera’s kunnen zo worden uitgerust dat ze een situatie ter plekke kunnen analyseren en alarm slaan.

Definiëren en detecteren

Herkennen wij een mens aan de hand van beelden in ons geheugen, een computer doet dat door middel van het vaststellen van een verandering in het aantal pixels en vorm. Door camera’s gericht van informatie te voorzien, kunnen niet alleen mensen, maar tal van zaken snel worden gedefinieerd en gedetecteerd.

Duizend en één parameters kunnen worden ingesteld om exact te weten wat er speelt en te bepalen of een camera wel of geen alarm moet slaan. Belangrijke aspecten bij detectiesoftware zijn bijvoorbeeld: Welke richting gaat iets of iemand op, beweegt het van rechts naar links of andersom? Gaat het om een rond, vierkant of langwerpig voorwerp? Wat is de breedte? Hoe groot is het? Loopt het taps toe of recht?

Hoe meer parameters worden ingesteld des te betrouwbaarder het alarm. Zo kun je instellen dat een alarm pas afgaat op het moment dat iemand een gebied ingaat, daar langer dan 30 seconden verblijft én een verboden zone betreedt.

Kat of mens?

Om detectiesoftware goed te laten werken is kalibreren noodzakelijk. Een camera weet niet hoe ver weg iets is en kan daarom gemakkelijk een kat voor een mens aanzien. Om de verhoudingen in te stellen, kunnen bijvoorbeeld drie tot vier punten worden vastgelegd die refereren aan een auto op afstand. Een andere methode is het van top tot teen vastleggen van een persoon door middel van streepjes in het beeld. Aan de hand van het aantal pixels berekent de software vervolgens zelf hoe ver weg iemand is.

Edge based analytics

Als een chip veel rekenkracht heeft, dan is het mogelijk analyse op de camera zelf te doen. Dat heet ‘edge based analytics’. Het voordeel hiervan is dat er minder bandbreedte nodig is en dat er minder data wordt verstookt dan het geval is bij ‘server based analytics’. Voor een camera met als doel alleen mensen te tellen bijvoorbeeld is dit een voordelige oplossing.

Omdat op de meeste chips echter geen uitgebreide analyses kunnen worden gemaakt, wordt er vaak gewerkt met slimme camera’s in combinatie met krachtiger servers. Er is dan sprake van ‘server based analytics’. De camera streamt informatie over de beelden (metadata) naar de server. Het zwaardere rekenwerk vindt vervolgens op de server plaats.

Alarmmeldingen terugdringen

Het voordeel van slimme software is groot. Zo kan het aantal loze alarmmeldingen door betere analyse flink worden teruggedrongen. Toch is slimme software niet altijd de beste oplossing. Er kan veel, maar sommige dingen kunnen ook niet, bijvoorbeeld bij cameratoezicht in openbaar gebied. Daarnaast zijn er forse verschillen in prijs en kwaliteit. Het is daarom belangrijk u goed te laten voorlichten door een specialist.

Dit is het vierde artikel in een reeks over IP-camera’s. In de andere artikelen gaan we dieper in op :