GastVeiligheid: veiligheid en gastvrijheid slim inrichten

Artikel
3 minuten leestijd

Veiligheid en gastvrijheid op een slimmere manier inrichten. Met GastVeiligheid ontwikkelde Securitas een veiligheidsconcept waarin veiligheid vanuit de juiste visie in het hart van de bezoekbeleving wordt gesloten.

In deze onzekere tijd stijgt de vraag naar een veilige bezoekbeleving. Tegelijkertijd vinden bedrijven en organisaties het moeilijk om veiligheid en gastvrijheid op een goede manier te combineren. Met GastVeiligheid brengt Securitas de werelden van veiligheid en gastvrijheid samen, in een concept waarin evenveel aandacht is voor veiligheid als voor hospitality. 

Gastveiligheid

Gericht opleiden 

Met GastVeiligheid integreert en centraliseert Securitas de veiligheid in alle processen van de bezoekbeleving. Dit vanuit een visie waarin proactief handelen, de-escalerend optreden en hulpvaardigheid centraal staan. Met het gericht opleiden van host én organisatie, onderscheidt GastVeiligheid zich van andere concepten.

In GastVeiligheid speelt de Protective Host, oftewel de gastvrouw of -heer die is opgeleid in GastVeiligheid een belangrijke rol. Toch is hij of zij slechts onderdeel van het veiligheidsconcept. Het streven is een bewustwordingsproces in de héle organisatie op gang te brengen. GastVeiligheid bestaat dan ook uit een combinatie van advies en projectbegeleiding waarbij medewerkers van diverse afdelingen kunnen worden betrokken.

Mens, proces en omgeving

Als het gaat om veilige gastvrijheid is het belangrijk om te beseffen dat mens, proces en omgeving onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. In de praktijk is gebleken dat je een goede balans alleen kunt bereiken in een concept waarin hospitality én een proactieve werkwijze centraal staan. In de kern gaat het erom veiligheid in het hart van de bezoekbeleving te sluiten. Dat vraagt om een collectieve mindset. Om visie, empathie, opleiding en aandacht voor de juiste manier van communiceren.

Een scherper veiligheidsbewustzijn kan organisaties helpen een veilige en gastvrije bezoekbeleving neer te zetten. Indien gewenst in combinatie met nieuwe technologieën zoals een ontvangstportal. Relevante vragen zijn: Waar haalt een organisatie haar informatie vandaan? Welke technieken zet ze in om medewerkers veilig en gastvrij hun werk te laten doen? Welke data is nodig voor de juiste ontvangst en hoe verhoudt zich dat tot de AVG?

Inzage in rollen en processen is belangrijk. Uit welke schakels bestaat het bezoekproces en wie is waarvoor verantwoordelijk? Het is goed om medewerkers bewust te maken van hun rol. Dat ze begrijpen hoe ook zij de veiligheid en gastvrijheid in hun organisaties kunnen borgen. En weten hoe ze anderen kunnen ondersteunen. Een scherper veiligheidsbewustzijn is voor veel organisaties van toegevoegde waarde.

Eigen rol verkennen

Opleiden is een essentieel onderdeel van GastVeiligheid. Naast het maken van veiligheids- en hospitality-analyses en procesbegeleiding. In het opleidingstraject besteedt Securitas aandacht aan empathie, normen en waarden en verzorgt ze trainingen die zowel de veiligheid als de gastvrijheid vergroten. Social engineering en predictive profiling bijvoorbeeld. Hoe zie je of iets afwijkt van de norm? En wat doe je als je afwijkend gedrag signaleert?

Medewerkers worden getraind op security- en hospitalityvraagstukken. Steeds vanuit hun eigen rol. De kernvraag is hoe je in jouw rol de veiligheid en gastvrijheid in balans kunt brengen. Door deze vraag te beantwoorden kweek je een breder bewustzijn in de organisatie.

Gastvrije veiligheid

GastVeiligheid is toe te passen in alle organisaties waar compliance en/of gespecialiseerde beveiliging niet direct noodzakelijk is. Denk aan overheidsinstellingen, zorginstellingen, verzekeraars, of een internationale IT-specialist. Daarnaast is het concept uitermate geschikt voor organisaties die in ‘gastvrije veiligheid’ willen investeren. Bedrijven zijn steeds vaker zoekende. Wat maakt bijvoorbeeld dat mensen graag bij je werken?

Dit concept kan helpen een veilige en gastvrije bedrijfscultuur te creëren en is van meerwaarde voor alle bedrijven en organisaties die belang hechten aan veiligheid, maar het minstens zo belangrijk vinden hun bezoekers met alle egards te ontvangen. Met GastVeiligheid brengt Securitas de werelden van veiligheid en gastvrijheid samen.

Gastveiligheid