Effectiviteit proactief beveiliger aangetoond

Effectiviteit proactief beveiliger aangetoond

Artikel
2 minuten leestijd

Sinds enkele jaren wordt steeds vaker gekozen voor proactieve beveiliging. Onder het mom ‘voorkomen is beter dan genezen’ kijken beveiligingsmedewerkers voortdurend of signalen zoals afwijkend gedrag aanwijzingen geven om proactief op te treden en daarmee incidenten of calamiteiten te voorkomen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt inmiddels dat proactief beveiligen zeer effectief is.

Proactief beveiligen is eigenlijk precies het tegenovergestelde van traditioneel beveiligen. Daar wordt doorgaans pas gereageerd na een strafbare actie. Hierdoor gaat veel kostbare tijd verloren en is er meestal sprake van schade. Proactief beveiligen kent deze nadelen minder. Onze veiligheidsspecialisten lichten toe: ‘Voor het voorkomen van incidenten als inbraak, diefstal en terreur is de mensfactor cruciaal. Al bestaan er steeds slimmere camera’s die verdacht gedrag kunnen detecteren, volgens een studie van TNO zal circa vijftig procent van het gedrag nooit gedigitaliseerd kunnen worden. Met andere woorden; naast camerabeveiliging blijven er altijd mensen nodig om het gedrag van andere mensen te observeren en analyseren.’

Top-down             

Nu proactief beveiligen zo populair aan het worden is, bieden steeds meer commerciële bureaus predictive profiling-trainingen aan. Na het volgen van zo’n training is een medewerker in staat om verdacht gedrag in de kiem te smoren. Toch is proactief beveiligen veel meer dan alleen een training volgen. ‘Het is geen trucje dat je even aanleert,’ zeggen onze specialisten. ‘Het moet top-down worden doorgevoerd in een bedrijf en er moet goed over worden nagedacht. Hoe wordt (norm) afwijkend gedrag gesignaleerd? Hoe wordt er gereageerd en gerapporteerd? Hoe snel worden rapportages geanalyseerd? Wat voor acties worden hierop uitgezet? Denk bijvoorbeeld aan het doorgeven van verdachte handelingen aan de politie, een essentiële ketenpartner! Als dat niet gebeurt, heeft proactief beveiligen minder effect. Het moet integraal worden doorgevoerd, beginnend bij de mindset.’

Veel potentieel

Momenteel lopen er diverse wetenschappelijke onderzoeken naar proactief beveiligen. De eerste resultaten tonen aan dat deze vorm van beveiligen veel potentieel heeft. Onze specialisten geven aan ‘Professor dr. mr. E.R. Muller, hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, juicht in zijn boek ‘Veiligheid en veiligheidsbeleid in Nederland‘ toe dat toezichtconcepten worden ingevuld met de nieuwe kennis op het gebied van afwijkend gedrag. Daarnaast wordt gesteld dat de menselijke toezichthouder als toezichtinstrument voor de crimineel een grote bron van onzekerheid is, omdat van technische middelen beter is te voorspellen wat ze gaan doen en wat hun mogelijkheden zijn.’

Feedback

Naast de goede resultaten uit wetenschappelijk onderzoek blijven er ook wat verbeterpunten. ‘We zouden graag meer feedback ontvangen van de politie. We wijzen ze op potentiele kwaadwillenden en we zouden graag willen weten of onze signaleringen juist waren. De politie laat daarover helaas dikwijls niets los. Dat is een van de weinige verbeterpunten voor de toekomst. Voor de rest zijn er alleen maar voordelen en steeds meer bedrijven en instellingen zien dit ook. Dit jaar al zijn de aanvragen voor proactieve beveiliging verzesvoudigd ten opzichte van vorig jaar.’ aldus onze specialisten.