Diplomatiek talent nodig voor beveiligen Vredespaleis

Diplomatiek talent nodig voor beveiligen Vredespaleis

Klantverhaal
3 minuten leestijd

Extra alertheid, om kunnen gaan met verschillende culturen en een flinke portie diplomatiek talent. Beveiligers moeten heel wat in huis hebben om het Vredespaleis in Den Haag goed te kunnen beveiligen. Voor de Carnegie Stichting, eigenaar en beheerder van het paleis reden om te kiezen voor een samenwerking met Securitas.  

Het Vredespaleis is het wereldwijde icoon van ‘Vrede door Recht’. Het huisvest het Permanent Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en de Haagse Academie voor Internationaal Recht. De instellingen worden ondersteund door een van de oudste en meest prestigieuze bibliotheken gespecialiseerd in internationaal recht. Deze wordt door juristen, wetenschappers en studenten uit de hele wereld geraadpleegd.

Whitepaper toegangscontrole

Oorlogen voorkomen

‘Het beveiligen van het Vredespaleis is een boeiende en serieuze taak’, zegt Mario Vink, facilitair manager bij de Carnegie Stichting. ‘Dat komt in de eerste plaats door de gebruikers van de gebouwen. De beide hoven houden zich bezig met rechtsgeschillen tussen staten. In het paleis worden conflicten tussen landen opgelost en oorlogen op een vreedzame manier voorkomen. Onder de bezoekers bevinden zich veel hoogwaardigheidsbekleders.  

Om ongenode bezoekers buiten de paleismuren te houden, gelden strakke procedures. Er is cameratoezicht en de toegangscontrole is streng. Vink: ‘De controle heeft overeenkomsten met de beveiligingscontrole op een vliegveld. De beveiligers van Securitas checken de identiteit van alle gasten en controleren ze op gevaarlijke voorwerpen. Ook auto’s en bagage onderwerpen ze aan een strenge inspectie. 

Het Vredespaleis in Den Haag

Goed communiceren

‘Securitas beveiligt de eerste schil. Het is haar taak om te voorkomen dat er ongeoorloofd mensen op het terrein komen. Dat is een reëel risico’, zegt Vink. ‘Zaken die hier worden behandeld, liggen soms erg gevoelig. Tijdens rechtszittingen vinden hier dan ook af en toe protesten plaats. Bijvoorbeeld door inwoners van landen die vinden dat ze onrecht wordt aangedaan.’

Vanwege de risico’s is het extra belangrijk om gasten goed te beschermen, vervolgt hij. Daarvoor werken de beveiligers nauw samen met diensten als de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Deze zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van bijvoorbeeld staatshoofden. ‘Om bezoeken zo soepel mogelijk te laten verlopen, is een goede communicatie noodzakelijk.’ 

Naast communicatie, communicatieve skills en het vermogen om afwijkend gedrag te signaleren, is volgens Vink ook een staaltje diplomatiek talent nodig. ‘Onze beveiligers hebben regelmatig te maken met gewoontes uit andere culturen. Zo staan sommige gasten in hun eigen land echt op een voetstuk. Toch gelden regels ook voor hen. Bijvoorbeeld als het gaat om het tonen van een id. Voor Securitas betekent dat dat ze in lastige situaties soms een stapje harder moet lopen om alles in goede banen te leiden. Daar zijn we heel tevreden over.’

Fijne sparringpartner

De samenwerking met Securitas verloopt volgens Vink al jaren heel prettig. ‘We ervaren de samenwerking als zeer professioneel en plezierig, zegt hij. ‘Securitas adviseert ons in diverse zaken en is een fijne sparringpartner. Securitas is voor ons dan ook echt een partner in veiligheid en beveiliging.’

Met name het meedenken vindt de facilitair manager prettig. ‘Securitas denkt mee over organisatorische en technische oplossingen. Zowel als het gaat om zaken die aan de voor- als aan de achterkant spelen. We waarderen de proactieve werkwijze. Zo doet Securitas ook voorstellen over zaken die we in hun ogen beter op een andere manier kunnen aanpakken.’

Integrale veiligheidsoplossingen

Daarnaast vindt hij het een groot voordeel dat Securitas niet alleen beveiligers, maar ook integrale veiligheids- en beveiligingsoplossingen biedt. ‘Securitas pakt beveiligingsvraagstukken breed op en kijkt telkens opnieuw hoe ze de beste resultaten neerzet. Hetzij door mensen slim in te zetten, hetzij door techniek te gebruiken of een combinatie daarvan. Dat komt de beveiliging van het Vredespaleis zeker ten goede.’

Whitepaper toegangscontrole