Complexe regelgeving voor drones schrikt af

Artikel
2 minuten leestijd

Gemeenten mogen sinds juli 2016 drones inzetten voor cameratoezicht. In de praktijk gebeurt dit echter nog niet. Een van de redenen is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat de wet- en regelgeving te complex is. De VNG dringt er al langer bij het Rijk op aan om met duidelijkere regels te komen.

De veiligheid in de openbare ruimte vergroten door drones in te zetten als mobiele camera’s. Het klonk voor gemeenten als een innovatieve oplossing, maar volgens de VNG is het nog maar de vraag of burgemeesters met het wetsvoorstel aan de slag kunnen.

Haken en ogen

Michiel Geuzinge, beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid bij de VNG, stelt dat er ondanks de nieuwe wet weinig ruimte is. ‘We zien dat gemeenten interesse hebben om drones in te zetten op het gebied van veiligheid, maar zoekende zijn naar de mogelijkheden. Door de eisen die er nu gelden, is de kans klein dat drones vaste camera’s op bijvoorbeeld een uitgaansplein gaan vervangen’, aldus Geuzinge.

Inbreuk op de privacy

Zo moeten gemeenten zich houden aan de luchtvaartregels en zorgen de regels voor de bescherming van privacy ook voor belemmeringen. ‘Drones mogen niet zomaar boven een mensenmenigte vliegen, niet boven de bebouwde kom en niet in de buurt van snelwegen of vliegvelden. Ook moet de bestuurder een drone altijd in het zicht hebben. En een drone die bijvoorbeeld een tuin filmt, maakt inbreuk op de privacy.’

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens moet beveiliging worden aangebracht op de drones zelf. ‘Beeldgegevens moeten worden versleuteld en niet gehackt kunnen worden. Ook moet het risico dat vliegende camera’s door een technisch mankement uit de lucht vallen, zoveel mogelijk worden beperkt. De combinatie van al deze regels zorgt ervoor dat de toepassing van drones als mobiel cameratoezicht gewoon erg lastig is’, vertelt Geuzinge.

Druk in de lucht

Om het gemeenten gemakkelijker te maken, dringt de VNG er bij het Rijk op aan met duidelijkere regels te komen. Vastgelegd zou bijvoorbeeld moeten worden in hoeverre gemeentes verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun eigen luchtruim. Nu zijn ze verantwoordelijk voor het auto- en fietsverkeer op de weg, maar over een aantal jaar is het ook druk in de lucht. Inmiddels zijn in Nederland zo’n 150.000 drones in gebruik en dit aantal neemt alleen maar toe.’

Drones op bedrijventerreinen

De VNG ziet wel dat gemeenten actief bezig zijn om drones in te zetten voor de beveiliging van bedrijventerreinen. De gemeente Enschede bijvoorbeeld is op dit moment in gesprek met verschillende ministeries om het mogelijk te maken dat hiermee geëxperimenteerd kan worden.