Leren van de politie van morgen

Artikel
2 minuten leestijd

Blind achter een hospitalityconcept aanhollen? Als er één ding is wat veiligheidsspecialist Leo Mulder afraadt dan is het dat. Als projectleider innovatie binnen het programma fysieke (toegangs)beveiliging bij de Nationale Politie is zijn belangrijkste tip: ‘Begrijp de dynamiek in je organisatie en denk er vervolgens goed over na hoe je hospitality inzet.’

In het webinar van Mulder tijdens de Dag van de Hospitality speelt de politie van morgen de hoofdrol. De Nationale Politie bouwt volop aan haar toekomst. Zo zoekt ze in de strijd tegen criminaliteit en ondermijning steeds vaker de samenwerking op met andere overheidsdiensten en de private (veiligheids)sector. Daarnaast is het de bedoeling dat politiebureaus meer en meer worden gebruikt als multifunctionele samenwerkingsgebieden.

Open omgeving

Een open omgeving creëren is een enorme operatie, zegt Mulder. ‘Zeker de wat oudere locaties zijn niet ingericht op het concept van multidisciplinair werken vanuit een publiek-privaat perspectief. Politiebureaus zijn van oudsher ingericht voor primaire politietaken. Dat betekent dat teams er ongestoord moeten kunnen werken. Dat mensen gehoord moeten kunnen worden en dat er een cellencomplex aanwezig is.’

Op het moment dat je in zo’n omgeving het nieuwe werken wil introduceren dan vraagt dat niet alleen om organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. Het vraagt ook veel van de collega’s. Mulder: ‘Zeker in coronatijd is het contact met de burger onder druk komen te staan. Er waren situaties waarin de politie recht tegenover de burger stond omdat ze regels moest handhaven die rechtstreeks invloed hadden op de vrijheid van burgers. De huidige politiebureaus vormen juist in dit soort tijden dan ook voor veel collega’s een veilige haven. Goed communiceren binnen mijn programma is dus een absolute noodzaak.’

Maatschappelijke ontwikkelingen

Volgens de projectleider kunnen de ervaringen en inzichten die de politie opdoet op het gebied van toegangsbeveiliging ook voor andere organisaties leerzaam zijn. Niet alleen omdat er meer beroepsgroepen zijn die zich onveiliger zijn gaan voelen, ook omdat maatschappelijke ontwikkelingen moeilijker te voorspellen zijn. ‘Neem bijvoorbeeld de boze boeren. Ze zijn nu even uit beeld, maar het kan zo gebeuren dat ze met een trekker naar binnen rijden als je net een mooie open omgeving hebt ingericht.’

Dynamiek bepalen

Is hospitality de oplossing voor alle problemen? Wie daarop een bevestigend antwoord verwacht, komt tijdens het webinar van Mulder bedrogen uit. Wie wil leren hoe je inzicht krijgt in de dynamiek binnen organisaties of benieuwd is hoe je veiligheidsrisico’s in kaart brengt, kan wel zijn hart ophalen. ‘Bij de politie weten we dat puur en alleen op hospitality inzetten niet voldoende is. Er kan een moment komen dat gastvrijheid niet meer werkt. En dat veiligheid belangrijker is. Ook daar moet je je op voorbereiden’, aldus Mulder.

New Call-to-action