Hoger veiligheidsniveau SOC door ISO-certificering

Artikel
3 minuten leestijd

Als het gaat om veiligheid is het belangrijk dat u blind op uw veiligheidspartner kunt vertrouwen. Maar hoe weet u zeker dat het met de producten, diensten en medewerkers van uw leverancier wel goed zit? Voor het Securitas Operations Center (SOC) is ISO-certificering een belangrijke manier om te laten zien dat de alarmcentrale voor 100% aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen voldoet. 

In het geavanceerde Securitas Operations Center (SOC) doen centralisten er alles aan om de bedrijfsprocessen bij klanten zo veilig mogelijk te laten verlopen. De alarmcentrale is koploper in de regie over preventieve veiligheidsoplossingen.  Daarnaast is het een divisie waarin een optimaal samenspel tussen Customer Service, Operations en Support en Data Analytics centraal staat. In de basis begint het met het zeker stellen van de eigen veiligheid van onze mensen en processen als randvoorwaarde om klanten goed te bedienen in het borgen van hun veiligheid. 

New Call-to-action

Betrouwbaar en transparant

Dagelijks worden er in het SOC tienduizenden alarmmeldingen afgehandeld. De dienstverlening bestaat onder meer uit traditionele monitoring, alarmopvolging, videodienstverlening en de 24/7 bereikbaarheidsservice. Maar ook mobiele surveillance, track en trace services, sluitbegeleiding op afstand en/of een beveiliger op locatie maken onderdeel daarvan uit.

‘Ons product is het bieden van veiligheid aan onze klanten’, zegt Roger Knorr, directeur van het SOC. ‘We vinden het daarom extra belangrijk dat onze eigen processen veilig, betrouwbaar en transparant zijn. Certificering helpt ons om onze bedrijfsprocessen te optimaliseren. Zo werken we met onze ISO 9001certificering aan kwaliteitsmanagement en het continu verbeteren van onze interne organisatie. In het CCV-PAC 3.0  zijn criteria opgenomen voor het managementsysteem van particuliere alarmcentrales en video toezicht centrales.’ Deze criteria gaan onder andere over de bedrijfsvoering, huisvesting, technische uitrusting en deskundigheid van het personeel. Steeds meer eisen vanuit de EN 50518 zijn opgenomen in het CCV-PAC schema. En deze normen zijn verplicht om te opereren als PAC video control room. 

Informatiebeveiliging

Ook op het gebied van informatiebeveiliging voldoet het SOC aan de hoogste eisen. ‘ISO 27001 is een belangrijk certificaat’, zegt Jacques Portengen, Consultant Informatiebeveiliging bij Securitas. ‘Informatiebeveiliging vraagt in deze tijd van hacking, phishing en ransomware om meer aandacht en bewustwording. Bij informatiebeveiliging gaat het volgens hem om gevoelige data van klanten en over de manier waarop deze gegevens zijn beveiligd. ‘Klantinformatie bestaat bijvoorbeeld uit informatie over hoe te handelen bij incidenten. Het is belangrijk dat dit soort informatie bij ons veilig is’, aldus Portengen. De richtlijnen van de AVG en het Intern Securitas Securitybeleid vormen dan ook de strenge basis in het waarborgen van de eigen informatiebeveiliging en processen binnen Securitas.

Knorr: ‘Certificering biedt klanten zekerheid en verbetert de efficiëntie van onze organisatie. Een certificeringstraject helpt je structuur te creëren, je systemen en processen goed in te richten en meer inzicht te krijgen in menselijk handelen. Als het gaat om informatiebeveiliging bijvoorbeeld is awareness is een belangrijk onderdeel. Wie heeft toegang tot een bepaald systeem en welke informatie is in het kader van je functie relevant? Collega’s worden getraind in het veilig omgaan met informatie. Ze krijgen inzicht in de do’s en de don’ts.’ 

Zekerheid en efficiëntie

Een van de belangrijkste voordelen van certificering is dat processen onafhankelijk en extern zijn getoetst, vervolgt hij. ‘Voor klanten kan dat een hele geruststelling zijn. Zij kunnen niet alleen met een gerust hart kijken of wij onze dienstverlening goed uitvoeren, maar ook met een gerust hart hun informatie bij ons achterlaten. Ze hebben de zekerheid dat wij een veilige omgeving creëren waarbinnen onze werkzaamheden plaatsvinden.’

Een hogere klanttevredenheid, vertrouwen, zekerheid en betrokkenheid zijn verschillende voordelen van certificering. Daarnaast is efficiëntie van groot belang. Tijdens een certificeringstraject kunnen fouten en risico’s in bedrijfsprocessen worden geïdentificeerd en maatregelen snel worden genomen. De werkwijze in het SOC blijft op deze manier continue doorontwikkelen en is zodoende efficiënt, transparant en veilig. 

whitepaper beveiligingsoplossingen soc securitas