Burger zelf verantwoordelijk voor privacy

Opinie
1 minuut leestijd

Niet de overheid, niet het bedrijfsleven, maar de burger is het meest verantwoordelijk voor zijn of haar (online) privacy. Dat blijkt uit onze poll waarin wij vroegen wie de meeste verantwoordelijkheid draagt voor het beschermen van onze privacy.

Wie beschermt onze privacy, wie bepaalt de regels en wie is verantwoordelijk? Wij waren benieuwd naar uw mening. De uitslag van onze poll is duidelijk. Meer dan de helft van de stemmers, 66 procent vindt dat burgers zelf de grootste verantwoordelijkheid dragen als het gaat om het beschermen van privacygevoelige informatie. 24 procent vindt dat de overheid deze taak heeft en slechts 10 procent legt de verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven.

Laconieke houding

De uitkomst is verrassend. Het is nog maar een paar jaar geleden (2015) dat Nederlanders de overheid verantwoordelijk achtte voor de online privacy. Uit onderzoek bleek dat mensen vonden dat de overheid te weinig deed om hun privacy te beschermen. Tegelijkertijd bleek uit hetzelfde onderzoek een laconieke houding ten opzichte van eigen handelen. Het merendeel wist niet of zijn online privacy wel voldoende beschermd was en meer dan de helft zei onvoldoende maatregelen te hebben genomen om zijn privacy te beschermen.

Rol bedrijfsleven

Opvallend is de bescheiden rol die het bedrijfsleven van de poll-stemmers krijgt toebedeeld. Een van de redenen daarvoor kan de recente media-aandacht en het invoeren van de nieuwe privacywetgeving (AVG) zijn. Sinds 25 mei 2018 zijn bedrijven verplicht zorgvuldiger met gegevens om te gaan. Zo moeten bedrijven transparant zijn over het doel waarmee ze gegevens verzamelen en deze verwijderen als iemand daarom vraagt.

Data veiligstellen

Ondanks de rol voor de burger, is het wel belangrijk dat het bedrijfsleven oog blijft houden voor privacy issues, stelt Krishna Taneja, directeur Nationale Veiligheid bij onderzoeksorganisatie TNO in een van onze studiosessies. Volgens Taneja heeft het bedrijfsleven veel macht (90%) als het gaat om de enorme datastroom binnen het publieke domein.

‘De belangrijkste opgave voor bedrijven is dan ook om de data van klanten veilig te stellen’, zegt hij. ‘Bedrijven moeten medewerkers er bewust van maken dat – los van de technische waarborg – data te allen tijde veilig moet zijn. Want het imago van een bedrijf hangt daarvan af.’