Agressie voorkomen met strategie

Agressie voorkomen met strategie

ArtikelGastVeiligheid
2 minuten leestijd

Agressie op de werkvloer neemt toe. In de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, maar ook in de detailhandel en grote bedrijven lopen werknemers risico. Werkgevers zijn dan ook verplicht om hun personeel te beschermen tegen interne en externe agressie. De beste remedie? Een goede strategie.

Maak beleid op het gebied van geweld

Laat werknemers duidelijk weten dat agressie niet wordt geaccepteerd. Stel beleid op (in samenwerking met de ondernemingsraad) waarin u vastlegt wie wat doen en wanneer. In welke gevallen doet u aangifte en/of neemt u maatregelen? Maak duidelijk welke sancties (schorsing, officiële waarschuwing) er op een overtreding staan. En grijp in bij concrete situaties. Wie niets doet, legitimeert indirect onacceptabel gedrag.

Breng risico’s in kaart

Houd bij hoeveel agressie- en geweldsincidenten er plaatsvonden, wat de aard van deze incidenten was en bij welke werkzaamheden en op welke plaatsen ze voorkwamen. Met een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) krijg je inzicht in waar en wanneer medewerkers met agressie en geweld in het werk te maken kunnen krijgen. Voor informatie over risico’s en bijzonderheden in uw branche kunt u de Arbocatalogus van uw branche raadplegen.

Stimuleer melden, registreren en analyseren

Zorg voor een heldere procedure om incidenten te melden en te registreren en stimuleer werknemers élk voorval van agressie en geweld te melden. Analyseer de resultaten en koppel de acties die daaruit voortvloeien terug naar de melders. Het is belangrijk om agressie- en geweldsincidenten ook in werk- en/of teamoverleg te bespreken. Geef werknemers het gevoel dat ze met hun leidinggevende kunnen praten als ze ergens mee zitten en stel een vertrouwenspersoon aan.

Externe agressie voorkomen

Bedrijven die te maken krijgen met externe agressie door boze klanten of gewelddadige overvallers doen er goed aan rekening te houden met factoren zoals de beveiliging van de locatie, inrichting, dienstverlening en het type klanten. Jongeren en met name jonge mannen gaan sneller over tot agressie. Andere risicovolle klanten zijn bijvoorbeeld psychiatrische patiënten, mensen in een noodsituatie of mensen onder invloed van drugs of alcohol.

Neem technische en bouwkundige maatregelen

Met bouwkundige en technische voorzieningen kunt u agressie voorkomen. Zorg voor open, goedverlichte, verzorgde en overzichtelijke ruimtes en besteed ook aandacht aan de directe omgeving van het gebouw, de openbare ruimte. Voldoende parkeergelegenheid vermindert agressie, net als vrij parkeren, voldoende licht en toezicht op de parkeerplaats.

Installeer een alarmsysteem

Tot slot kunt u de veiligheid vergroten door medewerkers over een goedwerkend communicatiemiddel en een betrouwbaar alarmsysteem te laten beschikken dat is aangesloten op een alarmcentrale. Hiermee worden medewerkers snel en professioneel bijgestaan als ze met agressie of geweld te maken krijgen.