Noodkreet zet winkelcriminaliteit op agenda

2 minuten leestijd

De aanpak van winkeldiefstal en -criminaliteit staat hoog op de agenda, nadat Detailhandel Nederland de noodklok heeft geluid. De belangenbehartiger van 110.000 winkeliers maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid in de winkelstraten.

‘Detailhandel Nederland zit binnenkort met de minister om de tafel om te kijken naar mogelijkheden die winkelcriminaliteit kunnen doen afnemen’, zegt Bert van Steeg, secretaris Winkelcriminaliteit. De organisatie kwam eind november in verweer toen bleek dat de subsidie voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie was geschrapt.

Subsidie schrappen
De subsidie maakt lokale samenwerking tussen onder andere gemeenten, politie en winkeliers mogelijk. Van Steeg: ‘Met het schrappen van de subsidie dreigden winkeliers opnieuw volledig verantwoordelijk te worden gesteld voor de veiligheid in en om de winkel. En dat terwijl we wéten dat we moeten samenwerken om de veiligheid te waarborgen.’

Hoewel het geld voor 2016 inmiddels is veiliggesteld, hoopt Detailhandel Nederland dat de noodkreet tot meer resultaten leidt. Winkeldiefstal en –criminaliteit nemen volgens hem nauwelijks af. ‘Hoewel winkeliers jaarlijks zo’n 800 miljoen euro investeren in preventie, dalen de cijfers niet of nauwelijks’, zegt Van Steeg. ‘In sommige gebieden zien we zelfs een stijging.’

Lage prioriteit
Een van de oorzaken dat het aantal winkeldiefstallen maar niet wil dalen, is de houding van de politie. Van Steeg: ‘De prioriteit die de politie aan winkeldiefstal geeft is laag en opvolging vindt vaak niet plaats. Het gevolg daarvan is dat winkeliers slechts in 10% van de gevallen aangifte doen. Aangifte doen kost winkeliers veel tijd terwijl ze er weinig van terug horen.’

Het politieoptreden is een van de onderwerpen die Van Steeg dit jaar ter sprake wil brengen. Daarnaast noemt hij het belang van samenwerken. ‘Het is belangrijk dat we gezamenlijk met het probleem aan de slag gaan en dat de overheid in veiligheid blijft investeren. Gebleken is dat een (kleine) investering van de overheid kan leiden tot lokale investeringen en bijvoorbeeld een betere samenwerking met de politie.’

Private beveiligingspartner
In de samenwerking ziet Van Steeg zeker een rol voor private beveiliging weggelegd. Bijvoorbeeld bij het beveiligen van winkelcentra, maar ook in collectieve samenwerkingsverbanden kunnen private beveiligingspartners nuttig zijn. ‘Tijdens de keurmerktrajecten hebben we mooie samenwerkingen zien ontstaan. Het is doodzonde als deze worden wegbezuinigd.’

 

Meer over dit onderwerp


New Call-to-action