Voorkom brand in uw bedrijf

Safetytip
1 minuut leestijd

Ieder jaar ontstaat bij een groot aantal ondernemingen brand. Veel bedrijven die worden getroffen, komen de gevolgen ervan niet te boven. Reden dus om een bedrijfsbrand te voorkomen. Voorkomen is namelijk beter dan genezen.

Maar hoe voorkom je een brand? MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars, de belangenorganisatie van verzekeraars in Nederland sloegen de handen ineen om ondernemers zo goed mogelijk te informeren over brand(stichting). Op de website checklistbrand.nl bieden zij informatie en instrumenten waaronder checklists en formulieren die ondernemers helpen om brand te voorkomen.

Elektrische installatie

Op de site is veel informatie te vinden over het ontstaan van brand. Zo is in zeker één op de tien bedrijfsbranden onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden de oorzaak. Daarnaast zijn brandstichting en het onveilig gebruik van elektrische installaties veel voorkomende oorzaken.

Naar schatting 20 procent van de branden wordt veroorzaakt door brandstichting. Vandalisme – als gevolg van verveling, baldadigheid of gebrek aan normbesef – is een belangrijke reden. Een andere reden is wraak, door bijvoorbeeld ex-werknemers, ontevreden klanten of concurrenten. Zij kiezen bewust een onderneming uit om schade toe te brengen.

Brandstichting

Brandstichting levert veel schade op in vergelijking met een ‘normale’ brand. De reden daarvoor is dat er vaak op meerdere en kwetsbare punten brand wordt gesticht, er gebruik wordt gemaakt van benzine of andere brandversnellers en dat de brand in veel gevallen wordt aangestoken op een moment dat deze niet zo snel wordt ontdekt. Daarnaast gebeurt het dat brandbeperkende maatregelen worden gesaboteerd: branddeuren zijn geblokkeerd en de brandmeldinstallatie is uitgeschakeld.

Benieuwd naar meer feiten en cijfers? Bekijk onze Infographic Brand

Checklist

Met de Checklist Brandstichting die is opgesteld in samenwerking met Brandweer Nederland en ondernemingsorganisatie VNO/NCW krijgt u direct inzicht in uw eigen situatie. Loopt u extra risico? Hoe kunt u zich wapenen? Een andere vragenlijst is de Checklist Brandgevaarlijke werkzaamheden. Deze geeft antwoord op de vraag hoe het is gesteld met gevaarlijke werkzaamheden in uw bedrijf. Zijn er mensen aangesteld om toezicht te houden? Zijn medewerkers op de hoogte van een veilige manier van werken? Wordt er voldoende op ze gelet?

Formulier invullen

Laat u werkzaamheden in uw bedrijf uitvoeren door een externe partij dan kan het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden van pas komen. Laat het formulier voorafgaand aan de werkzaamheden invullen door de uitvoerders van de werkzaamheden. Zo weet u zeker dat alles op de juiste manier verloopt.