Van RI&E naar BHV: het BHV-plan

Artikel
2 minuten leestijd

Om de veiligheid te waarborgen bent u verplicht de risico’s in uw organisatie in kaart te brengen. In een reeks artikelen doorlopen we de stappen om van een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) tot een effectieve BHV-organisatie te komen. In deel vijf vertellen we u hoe u een bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) opstelt.

Als u de risico’s en restrisico’s in uw onderneming in kaart heeft gebracht, is het tijd voor de volgende stap: het opstellen van een BHV-plan. Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en welke maatregelen zijn genomen. Deze gegevens vormen samen het BHV-plan.

Arbeidsongevallen

Met een volledig BHV-plan bent u goed voorbereid op calamiteiten. Dat is belangrijk, want arbeidsongevallen komen veel voor. Dagelijks krijgen ruim 600 mensen een ongeluk. Daarbij gaat het ook vaak om kleine ongelukken zoals verbranden aan een waterkoker, snijden aan papier of uitglijden op de trap.

Een derde kan door een ongeval op de werkvloer (tijdelijk) niet meer werken. Tachtig tot negentig keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer. Dat zijn bijna twee doden per week.

Meldingsplicht

Werkgevers zijn verplicht om ernstige arbeidsongevallen te melden bij de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ). Deze doet vervolgens onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en kijkt of het is veroorzaakt door het overtreden van wettelijke bepalingen. Om aan te tonen dat de BHV volgens de wettelijke verplichtingen is georganiseerd, moeten bedrijven verschillende BHV-aspecten in het BHV-plan vastleggen.

Volgens de Inspectie SZW moeten in ieder geval in het plan zijn opgenomen:

  • De risico’s waarop de BHV is gebaseerd.
  • De manier waarop de aantallen en opleiding van de BHV is bepaald (bijvoorbeeld met behulp van scenario-beschrijvingen).
  • Hoe wordt vastgesteld of de BHV-organisatie werkt. Bijvoorbeeld door middel van de jaarlijkse ontruiming of korte inzetoefeningen.

Andere zaken die u in het BHV-plan vastlegt zijn:

  • arbeidsomstandighedenbeleid
  • basisgegevens van uw bedrijf
  • BHV-organisatie, -opleidingen, en –hulpmiddelen
  • aanwezigheid gevaarlijke stoffen
  • procedures voor het personeel
  • procedures voor de BHV
  • instructiekaarten en plattegronden

Aan de slag

Op de website van het Nederlands Instituut Voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) vindt u een voorbeeld BHV-plan waarmee u snel een eigen BHV-plan kunt maken. Daar waar nodig, kunt u dit voorgedrukte plan aanvullen of wijzigen.

Elk onderdeel van het BHV-plan begint met een korte instructie waarna u uw eigen gegevens kunt invullen. Het plan is geschikt voor kleine ondernemingen zonder bijzondere restrisico’s, maar biedt ook handvatten aan grotere bedrijven voor het maken van een BHV-plan. Voor bedrijven mét bijzondere restrisico’s raadt het NIBHV aan de hulp in te roepen van professionele adviseurs.

BHV-plan niet onder in de la

Heeft u de opzet van uw plan gereed? Dan kunt u het gaan delen. Het is belangrijk dat iedereen weet hoe te handelen bij een ongeval, brand of ontruiming. Bespreek de opzet van de bedrijfshulpverlening daarom met uw medewerkers en indien nodig met bedrijven in uw nabije omgeving.

Bewaar het plan op een centrale plaats in uw bedrijf en zorg voor reserve-exemplaren. Bij een incident moet er immers gebruik van gemaakt kunnen worden.

Als uw BHV-plan klaar is, is het belangrijk de BHV-organisatie te borgen. De aspecten die daarbij van belang zijn, bespreken we in een volgend artikel.

Meer in deze serie:

Van RI&E naar BHV: de uitgangspunten

Van RI&E naar BHV: breng de risico’s in kaart

Van RI&E naar BHV: het Plan van Aanpak

Van RI&E naar BHV: de restrisico’s