Leer uw werkplek kennen

Blog
2 minuten leestijd

De BHV-training is voor organisaties vaak een verplicht nummer. Medewerkers voelen zich lang niet altijd zeker in hun rol, zelfs niet na een cursus. Herkenbaar? Denk dan eens aan een training op de eigen werkplek!

De wet eist dat het kennisniveau van de bedrijfshulpverlening (BHV) binnen organisaties op peil is. Toch blijkt dat veel werknemers maar weinig weten over veilig werken. De helft heeft nog nooit een ontruiming geoefend en meer dan 30% procent weet niet of er een ontruimingsplan is. Een derde weet niet wie de BHV’ers in zijn organisatie zijn of waar de EHBO-koffer ligt. Hoewel meer mensen de brandblusser weten te vinden, moet nog steeds 30 procent ernaar op zoek.

Flexibiliteit

Opvallend vaak weten BHV’ers zelf niet eens hoe ze moeten omgaan met hun eigen veiligheidsmiddelen. Een van de redenen daarvoor is dat organisaties vaak kiezen voor een voordelige externe BHV-training. Op het programma staan de minimale eisen. Cursisten leren een beginnende brand blussen en EHBO en ontruiming komen aan bod. Wat ontbreekt is flexibiliteit.

Rondje door het pand

In feite zou een training moeten worden ingericht naar de wensen en behoeften van uw eigen organisatie. Wat zijn de risico’s en dreigingen op uw werkplek? Dat is waar het écht om gaat. In de praktijk betekent dit dat u tijdens een training daadwerkelijk een rondje door het pand loopt om te zien hoe het gebouw eruit ziet.

Waar komt u uit als u door de nooduitgang loopt? Staat u dan op straat? Valt de deur achter u dicht of kunt u nog terug naar binnen? Welke middelen heeft u tot uw beschikking? Misschien blijkt dat het pand beschikt over een evac chair (evacuatiestoel). Dan is het goed om te weten hoe deze werkt!

Doel voorbij schieten

Externe trainingen schieten hun doel nogal eens voorbij. Want waarom een communicatietraining met portofoons volgen als u niet over portofoons beschikt? BHV’ers moeten de risico’s leren beheersen en omgaan met incidenten die op hun specifieke werkplek voorkomen. Opleiders zouden daar hun lesplan op moeten schrijven.

Op elkaar vertrouwen

In de praktijk trainen is belangrijk. Een van de grootste problemen is dat BHV’ers niet op elkaar zijn ingespeeld tijdens incidenten. Terwijl juist dat zo belangrijk is. Als er iets gebeurt, dan moeten ze op elkaar kunnen vertrouwen. Duidelijke aansturing is daarbij essentieel. Weten wie naar welk verzamelpunt gaat, weten wie waar is en wie de brandweer opvangt.

Samenwerking trainen

Samenspel en coördineren komen aan bod tijdens ontruimingsoefeningen. Dat zijn mooie meetmomenten. Een andere manier om een betere samenwerking te trainen is door middel van een TableTop oefening. Bij deze oefening ligt de plattegrond van de afdeling of bedrijfsplan op tafel. Met poppetjes spelen deelnemers vervolgens situaties na, bijvoorbeeld een brand.

Bewustzijn creëren

Een TableTop oefening dwingt BHV’ers op een andere manier te denken. Het is anders dan een les volgen in een zaaltje of buiten een brandje blussen. BHV’ers leren samenwerken en na te denken over de verschillende stappen die ze moeten zetten. Een poppetje gaat namelijk niet lopen als je niet tegen hem zegt hoe hij moet gaan lopen!