Voorstellen voor samenwerking politie en beveiligingsbedrijven

Voorstellen voor samenwerking politie en beveiligingsbedrijven

Nieuwsartikel
2 minuten leestijd

De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft de Tweede Kamer concrete voorstellen gedaan om de samenwerking tussen politie en particuliere beveiligingsbedrijven te verbeteren. Volgens de branchevereniging is dit dringend nodig.

‘De taak waar de politie voor staat, zeker met het oog op ondermijning, georganiseerde misdaad en corona, is zeer omvangrijk. Meer en betere samenwerking met de beveiligingsbranche kan helpen die taak uitvoerbaar te houden’, aldus Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche. 

https://content.securitas.nl/securitas/lp_whitepaper_beveiligen-in-de-anderhalvemeter-samenleving

Volgens Van der Steur is het de kunst om uitdagingen gezamenlijk het hoofd te bieden. Het uitgangspunt blijft echter dat de partijen samenwerken vanuit hun eigen rol en dat het geweldsmonopolie bij de politie berust.

Informatie delen

De Nederlandse Veiligheidsbranche ziet met name concrete mogelijkheden voor meer samenwerking op het gebied van informatiedeling. Hiermee is in andere Europese landen al positieve ervaring opgedaan. Van der Steur: ‘De 30.000 beveiligers kunnen als ogen en oren van de politie gebruikt worden. Van belang is wel dat die informatiedeling dan twee kanten opgaat.’

Bij het (internationaal) opsporen van bijvoorbeeld vermiste veroordeelden kunnen particuliere onderzoeksbureaus een belangrijke rol spelen. Een eerder gehouden, succesvolle pilot op dit gebied, verdient volgens de Nederlandse Veiligheidsbranche zeker een vervolg. 

Gezamenlijk medewerkers werven

Naast inhoudelijk samenwerken zouden politie en beveiligingsbedrijven ook meer kunnen samenwerken bij de werving van nieuwe medewerkers. Met de Koninklijke Marechaussee heeft de veiligheidsbranche al afspraken om gezamenlijk te gaan werven. Zulke afspraken zou de branche ook met de politie willen maken. Wie bij de politie wil werken, maar nog niet aan de kwalificaties voldoet, kan bijvoorbeeld eerst in de beveiliging aan de slag om zich dan na enige jaren – met een streepje voor – alsnog bij de politie te melden. 

Ook bij de modernisering van de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR) kan samenwerking tussen politie en bedrijfsleven vruchten afwerpen. Op het gebied van het bewaken en beveiligen van personen die ernstig bedreigd worden, zien de beveiligingsbedrijven voor zichzelf een belangrijke ondersteunende rol, juist nu blijkt dat de politie door het toenemende aantal aanvragen op dit gebied overbelast dreigt te raken.

Opvolging essentieel

Dat geldt ook voor de beveiliging van evenementen als die straks weer mogelijk worden. De politie heeft eerder te kennen gegeven zich verder te willen terugtrekken uit de beveiliging van evenementen en horeca. Particuliere bedrijven kunnen – mits ze de huidige crisis goed doorkomen – die rol overnemen. Voorwaarde is wel dat het aantal evenementen is afgestemd op de beschikbare capaciteit voor beveiliging. 

Ard van der Steur wijst daarbij wel op het grotere ‘risicoprofiel’ dat dan ontstaat voor beveiligingsbedrijven. Bij horeca-, evenementen- en ook bij winkelbeveiliging is het belangrijk dat de politie snel beschikbaar is als zaken escaleren. ‘Opvolging door de politie ten aanzien van drugs, geweld en (vuur)wapens is essentieel en kan en moet veel beter.’

https://content.securitas.nl/securitas/lp_whitepaper_beveiligen-in-de-anderhalvemeter-samenleving