Toekomst voor slimme bril in beveiliging

Artikel
2 minuten leestijd

Loopt de consument nog niet warm voor de slimme bril, in diverse branches wordt er volop mee geëxperimenteerd. Ook in de beveiligingssector. ‘Smart glasses zijn bij uitstek geschikt voor beveiligingstaken’, zegt softwareontwikkelaar Gerben Harmsen.

Harmsen is de oprichter van Twnkls | augmented reality, een full-service AR bureau dat technologie ontwikkelt op basis van augmented reality (AR), oftewel toegevoegde werkelijkheid. Bij deze techniek worden video en audio verrijkt met objecten, informatie en computerdata.

Tweerichtingsverkeer

Smart glasses kunnen een grote rol in de veiligheidsbranche spelen, voorspelt Harmsen. ‘Met de bril kan tweerichtingsverkeer tussen surveillanten en de meldkamer tot stand worden gebracht. Agenten en beveiligers kunnen contextinformatie overbrengen, terwijl de meldkamer relevante informatie kan doorgeven aan de personen ter plekke. Daarnaast zijn in de toekomst aanvullende functionaliteiten mogelijk zoals gezichts- en nummerbordherkenning en het toevoegen van navigatiesoftware aan de bril.’

Wildplassers

‘De slimme bril stelt beveiligers en meldkamer in staat hun plannen tijdig aan de situatie aan te passen’, zegt Harmsen. ‘Door informatie en beelden te delen, weet een beveiliger al wat hem te wachten staat voordat hij een hoek omloopt. Andersom kunnen agenten en beveiligers beelden streamen op plekken waar de meldkamer geen dekking heeft. Zo kon tijdens een test op een dancefestival de meldkamer live meekijken naar beelden van wildplassers en fietsers die werden aangehouden.’

Handen vrij

‘Het voordeel van een slimme bril is dat je de handen vrij hebt’, zegt Harmsen. ‘Als je een device zoals een telefoon of tablet moet vastpakken, ben je minder gefocust op een situatie die ontstaat of escaleert. Ook hoeft de bril niet permanent aan te staan. Zowel de meldkamer als een beveiliger kunnen de bril activeren.’

Er zijn twee soorten brillen:

  • De obtical see-trough glasses (OST), een bril waar je permanent doorheen kijkt en waarin computerdata wordt geprojecteerd.
  • De monocular glass bril, een bril met een blokje in de hoek, waarmee je als je daarop focust een pagina met informatie te zien krijgt.

Begeleiden

De software wordt op dit moment voor beide type brillen geoptimaliseerd. Harmsen: ‘Her en der maken we slim gebruik van componenten die al voor andere doelelementen beschikbaar zijn. Zo werken we al langer met software waarin experts door middel van smart glasses op afstand meekijken. Op een baggerschip in Dubai bijvoorbeeld begeleiden deskundigen door middel van smart glasses lager opgeleid personeel. De toepassingen zijn uitermate geschikt voor mensen die taken uitvoeren.’

Geaccepteerd

Met de slimme bril wordt de komende tijd meer ervaring opgedaan in de beveiligingsbranche. Testen die tot dusver in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV) bij diverse evenementen zijn gehouden, verliepen succesvol. Harmsen: ‘We hebben niet alleen naar de techniek en het gebruiksgemak gekeken, maar ook naar de reactie van het publiek. Dat pakte goed uit. Als de politie of beveiligingsinstantie een slimme bril draagt, blijkt dat een geaccepteerd taak ondersteunend instrument.’