Securitas wil strengere screening beveiligingsmedewerkers in Rotterdamse haven

Securitas wil strengere screening beveiligingsmedewerkers in Rotterdamse haven

2 minuten leestijd

De Rotterdamse haven moet door de overheid aangewezen worden als hoogrisicolocatie. Dat maakt de weg vrij om beveiligers die daar werken strenger te screenen. Daarvoor pleit beveiligingsbedrijf Securitas.

Drugscriminaliteit en zaken die daarmee verband houden zoals geweld, afpersing en omkoping zijn een maatschappelijk probleem. Dit concentreert zich op plekken waar mensen en goederen op grote schaal Nederland in- en uitgaan, zoals in de Rotterdamse haven. Deze problematiek heeft impact op alle betrokken stakeholders en hun medewerkers. Securitas werkt al jarenlang samen met politie en justitie aan het aanpakken van onder meer drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. Hoewel alle betrokken instanties, inclusief het bedrijfsleven, alles op alles zetten om dit tegen te gaan, lukt het niet in om ondermijnende activiteiten geheel uit te bannen.

New Call-to-action

Strengere overheidsscreening

‘Ondanks alle maatregelen kunnen wij frauduleus gedrag door medewerkers op dergelijke locaties nooit geheel uitsluiten’, stelt Bart Schmeink, algemeen directeur van Securitas. ‘Daarom is voor dit soort locaties eigenlijk een strengere overheidsscreening nodig vanuit bijvoorbeeld de AIVD. Dit gebeurt op dit moment op specifieke locaties die door de overheid zijn aangewezen, bijvoorbeeld vliegvelden en kerncentrales. Ook de Rotterdamse haven moet wat ons betreft aangewezen worden als zo’n hoogrisicolocatie. Wij zullen dit bepleiten binnen onze branchevereniging en onder de aandacht brengen bij de minister van Justitie en Veiligheid. ‘In de afgelopen weken is bekend geworden dat ook enkele Securitas-beveiligers worden verdacht van strafbare feiten in de Rotterdamse haven. Dit houdt verband met informatie die is verkregen door de Encrochat-hack door de politie in het tweede kwartaal van 2020. De verdenkingen hebben betrekking op fraude door beveiligers. Zij worden ervan beschuldigd dat zij zich hebben ingelaten met georganiseerde drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. De beveiligers zijn aangehouden en zitten in voorarrest.

Risicovolle locaties

Securitas kan inhoudelijk niet ingaan op de incidenten omdat het een zaak is van politie en justitie. Ook lopen er nog interne onderzoeken. Schmeink: ‘De beschuldigingen zijn zeer ernstig en het is cruciaal dat de onderste steen boven komt’. Securitas hecht volgens hem grote waarde aan integriteit en vindt meewerken aan criminele activiteiten absoluut ontoelaatbaar. Tegelijk is Securitas zich ervan bewust dat beveiligingsmedewerkers die werken op dergelijke risicovolle locaties kwetsbaar zijn.

‘Mensen kunnen in omstandigheden verkeren of terecht komen waarin het moeilijk is om weerstand te bieden aan verleiding, afpersing en zelfs bedreiging. Om dat risico te reduceren, heeft Securitas een actief beleid om integriteit te bevorderen en ondermijning tegen te gaan. Niet alleen in Nederland, maar in alle landen waar Securitas actief is’, aldus Schmeink.

New Call-to-action