Minister wil sterkere rol voor veiligheidsbranche

Nieuwsartikel
2 minuten leestijd

De Nederlandse Veiligheidsbranche is blij met de wens van minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid beveiligingsbedrijven een sterkere rol te geven bij het handhaven en vergroten van de veiligheid van de samenleving. 

Dat stelt voorzitter Ard van der Steur van de Nederlandse Veiligheidsbranche in reactie op de brief die de minister onlangs stuurde aan de Tweede Kamer. Volgens hem sluiten de plannen van de minister goed aan bij de ideeën die de Nederlandse Veiligheidsbranche de afgelopen jaren onder meer inbracht in overleg met kabinet en ministerie. 

New Call-to-action

Publiek-private samenwerking

Om haar voornemens te realiseren onderzoekt de minister samen met de Veiligheidsbranche hoe de samenwerking tussen politie en beveiligingsbedrijven kan worden verbeterd. Als voorbeelden van dergelijke publiek-private samenwerkingen noemt zij het werven en opleiden van veiligheidsfunctionarissen. Bijvoorbeeld door kandidaten die de selectie voor politie of defensie niet doorkomen een opleidingsplek aan te bieden. 

Door intensiever samen te werken kan de potentiële capaciteit van kandidaten die zijn afgewezen tijdens de politieselectie worden behouden voor het ‘veiligheidsdomein’, schrijft de minister. Daarnaast ziet ze ook andere rollen voor de private sector weggelegd. Bijvoorbeeld als het gaat om de uitvoering van ‘statische’ activiteiten in objectbeveiliging zoals het houden van toezicht, surveillance en het uitlezen van camera’s. 

Integraal beleid

In de kamerbrief stelt de minister dat veiligheidsvraagstukken niet of steeds minder geïsoleerd kunnen worden benaderd. Een integrale aanpak is volgens haar van belang. ‘Veiligheid is niet een exclusief resultaat van het optreden van de politie. Integraal beleid (zorg, onderwijs, wonen, werken, economie en veiligheid), waarbij de politie als een van de partners op zowel preventief als repressief gebied een essentiële rol speelt, ligt aan de basis van effectief veiligheidsbeleid. Dit is ook aangestipt in het position paper De politie van morgen en overmorgen’, aldus Yeşilgöz.

De Nederlandse Veiligheidsbranche is al langer voorstander van meer publiek-private samenwerking.  Zo bood de particuliere beveiligingsbranche tijdens de coronacrisis aan te ondersteunen bij het toezicht en handhaving rond coronaregels en -richtlijnen. In januari 2022 gaf de Veiligheidsbranche aan dat de branche – meer dan nu het geval is – een poortwachtersfunctie kan vervullen. Beveiligers zouden volgens hem de ogen en oren kunnen vormen van politie en andere overheidsorganen. ‘Samen vergroten we de veiligheid’, aldus Van der Steur.

Nederlandse Veiligheidsbranche

De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de belangen van bedrijven die zich bezighouden met beveiliging en beheersing van risico’s met betrekking tot personen, objecten en bedrijfsvoering. De omzet van de branche is ongeveer 1,4 miljard euro. Er zijn zo’n 25.000 beveiligingsmedewerkers actief in Nederland, van wie 90 procent werkt bij een bedrijf dat is aangesloten bij de Nederlandse Veiligheidsbranche. 

New Call-to-action