Slimme technologie in strijd tegen personeelstekort

Artikel
3 minuten leestijd

Beveiligingsbedrijven aantrekkelijkere werkgevers maken. Het is een van de redenen waarom de lonen van beveiligers in 2023 fors omhooggaan. ‘Voor klanten betekenen de hogere tarieven dat het nu nog interessanter wordt om over te stappen op slimme en kostenefficiënte beveiligingsoplossingen’, aldus Area Director Laurens Buijt en HR Manager Annette Verbon bij Securitas.

Beveiligers gaan er komend jaar stevig op vooruit. De uurlonen gaan met ongeveer 15 procent omhoog. De verbetering van de arbeidsvoorwaarden vloeit voort uit de in 2018 afgesloten cao en bestaat uit prijscompensatie en vermindering van het aantal te werken uren. De Nederlandse Veiligheidsbranche verwacht dat veel beveiligers die de branche tijdens de coronacrisis is kwijtgeraakt zullen terugkeren.

New Call-to-action

Manbeveiliging wordt kostbaar en schaars

‘Manbeveiliging wordt specialistischer, kostbaarder en schaarser. Securitas zet daarom al langere tijd in op slimme technologische oplossingen’, zegt Buijt. ‘Met de overname van verschillende technologiebedrijven waaronder STANLEY Security dit jaar, heeft Securitas haar positie als specialist in geïntegreerde beveiligingsoplossingen de afgelopen jaren flink verstevigd. Steeds vaker bieden wij onze opdrachtgevers een alternatief of aanvulling in de vorm van veiligheidsoplossingen waarin mens, data en techniek centraal staan.’

Toch is het tot dusver niet gelukt om alle opdrachtgevers te interesseren voor nieuwe slimme vormen van beveiligen. Buijt: ‘De beveiligingsmarkt is een vrij traditionele markt waarin geavanceerde technologie nog lang niet overal wordt toegepast. Veel bedrijven en instellingen vragen nog steeds om manbeveiliging. Goede beveiligers zijn steeds echter steeds moeilijker te vinden. Daar wordt om gevochten. Niet alleen Securitas kampt met dit probleem. De krapte op de arbeidsmarkt raakt de hele beveiligingsbranche.’

Bedrijven kunnen efficiëntieslag maken

Nu de tarieven zo hard stijgen, is het volgens Buijt hét moment om door te pakken en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. ‘Veel bedrijven en instellingen zijn prima in staat een efficiëntieslag te maken’, zegt hij. ‘Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of (veel) manbeveiliging in alle gevallen nodig is. Of dat je ook met andere strategieën een hoog veiligheidslevel kunt garanderen. Denk bijvoorbeeld aan beveiligen op afstand, camera’s en/of intensiever samenwerken met bedrijven in de buurt. Stel dat het openen van een slagboom de enige taak van een beveiliger is, dan is overstappen op technologische beveiliging zeker een optie.’

‘In alle situaties is het de komende tijd goed om met elkaar het gesprek aan te gaan’, meent Buijt. Over de te beschermen belangen van bedrijven, over slimme oplossingen, maar ook over de rol van de huidige beveiligers. Deze worden volgens hem te vaak ingezet als manusje van alles, terwijl zij daar niet voor zijn opgeleid. ‘Vanuit Securitas vinden wij het belangrijk dat onze beveiligers worden ingezet om te beveiligen. Dat hun werk belangrijk wordt gemaakt en dat ze onderdeel uitmaken van het hele beveiligingsplan’, aldus Buijt.

Slimme beveiligingsoplossingen omarmen

Ook Verbon is als HR Manager van mening dat we op een nieuwe manier naar beveiliging moeten gaan kijken. ‘Willen bedrijven en organisaties hun objecten in de toekomst goed blijven beveiligen dan is het verstandig om slimme oplossingen te gaan omarmen’, zegt ze. ‘Technologie biedt oplossingen waarmee we het tekort aan personeel nu en in de toekomst goed kunnen opvangen. We weten al geruime tijd dat vergrijzing toeneemt en dat arbeid kostbaar en schaars wordt. De tijd dat wij als beveiligingsbedrijf simpelweg arms and legs leverden is dan ook definitief voorbij.’

‘In de toekomst is het van groot belang dat we mensen inzetten op die momenten en plekken waar ze daadwerkelijk het verschil maken’, zegt ze. ‘Dat betekent dat je wat een computer kan doen niet door een mens moeten laten doen en vice versa. Een voordeel is dat het werk voor beveiligers interessanter wordt. Het effect daarvan is dat je de juiste mensen aantrekt die bijdragen aan kwalitatief betere beveiligingsoplossingen.’

Werk aantrekkelijker maken

Hoewel het misschien lijkt alsof de krappe arbeidsmarkt en de forse tariefverhogingen ineens uit de lucht komen vallen, is dat niet zo, benadrukt Verbon. ‘Al in 2018 hebben we afspraken gemaakt in de cao om het werk voor beveiligers aantrekkelijker te maken. Onder andere door middel van het verhogen van de salarissen naar ongeveer 125% van het minimumloon.’

‘Als beveiligingsbedrijf vinden wij ook dat het salaris in deze orde van grootte moet zijn’, vervolgt ze. ‘We vinden het belangrijk dat onze medewerkers een beloning ontvangen die past bij hun specialistische kennis en ervaring. Om ons serviceniveau op peil te houden zijn we genoodzaakt tot enorme opleidings-, wervings- en selectie-inspanningen en vragen we veel flexibiliteit van bestaande medewerkers. Mensen hebben bestaansrecht. Je moet ze een fulltimebaan kunnen bieden, met een fijn rooster tegen een goed salaris’, aldus Verbon.

New Call-to-action