RI&E aanpassen in coronatijd

3 minuten leestijd

Hoe ga je op een goede manier om met de risico’s op het gebied van gezond en veilig werken? Deze vraag is zeker in coronatijd actueel. Het risico van besmetting met het coronavirus is een namelijk een nieuw risico dat niet in uw Riscio-Inventarisatie & Evaluatie en Plan van Aanpak mag ontbreken.

Als werknemer wil je veilig en gezond kunnen werken. Als werkgever ben je verplicht om dit samen met de werknemer te regelen. Helaas brengen veel functies risico’s met zich mee. Zo bestaat de kans dat je op kantoor van de trap valt als deze niet goed vastzit. Of loop je als chauffeur het risico op oververhitting als je geen airco in de auto hebt. Sinds kort is ook het coronavirus een serieuze bedreiging op de werkvloer.

New Call-to-action

Risico’s inventariseren

Werkgevers zijn verplicht in een RI&E de risico’s te inventariseren die aan het werk zijn verbonden. En in het Plan van Aanpak aan te geven welke maatregelen ze nemen om het gevaar bij deze risico’s zo klein mogelijk te maken. Omdat de RI&E altijd actueel moet zijn, is het van belang om deze zo snel mogelijk te updaten. 

Heeft u al een corona-protocol opgesteld waarin u aangeeft hoe u in coronatijd zo verantwoord mogelijk wilt werken? Dan is het goed om te weten dat een coronaprotocol u niet ontslaat van de verplichting een RI&E te hebben en/of deze bij te werken, waarschuwt de Inspectie SZW. Dit omdat een coronaprotocol geen juridische status heeft binnen de arboregelgeving.  

Actualiseren RI&E

Bij het actualiseren van de RI&E is het belangrijk om de huidige en specifieke risico’s in uw bedrijf of organisatie omtrent COVID-19 in kaart te brengen. Zo hebben sommige werknemers door de aard van hun werkzaamheden kans op blootstelling aan het virus, medewerkers in de zorg bijvoorbeeld. Daarnaast kan blootstelling volgen uit het algemene besmettingsgevaar in Nederland. Dan gaat het om bijvoorbeeld werkplekken in bedrijven en instellingen zoals supermarkten, distributiecentra, kantoren en de bouw.

Uw RI&E updaten doet u door deze aan te vullen met de risico’s en de maatregelen die u heeft getroffen om besmetting te voorkomen en/of te verkleinen. Daarbij is het van belang om ook de risico’s te vermelden die voortkomen uit de maatregelen die u neemt om besmetting te voorkomen. Werken in coronatijd bijvoorbeeld veel mensen thuis, maar is thuiswerken nog niet opgenomen in uw RI&E? Dan is het van belang dat u uw RI&E aanpast.

Nieuwe inzichten

Ook nadat u uw RI&E heeft geactualiseerd is het van belang om op de hoogte te blijven van het verloop van de pandemie. En de maatregelen van de overheid en richtlijnen van het RIVM (anderhalve meter afstand houden, thuisblijven bij gezondheidsklachten en het toepassen van hygiënemaatregelen) op te volgen. Omdat er nog veel onduidelijkheden zijn, kunnen er in de loop van de tijd nieuwe inzichten naar voren komen. Het is dan belangrijk om uw RI&E opnieuw daarop aan te passen.

Deskundig advies

Wilt u weten hoe u uw RI&E inzet om medewerkers te beschermen en het risico op COVID-19 kunt minimaliseren? Hoe u uw bedrijf coronaproof maakt? Dan is het – zeker nu de zorgplicht voor de Inspectie vanwege de grote maatschappelijke gevolgen extra betekenis heeft gekregen – verstandig om deskundig advies in te winnen. Specialisten kunnen u helpen bij het actualiseren van uw RI&E en adviseren over de juiste maatregelen. 

Aan de slag!

Gaat u liever zelf aan de slag? In de serie ‘Van RI&E naar BHV’ doorlopen we de stappen om van een goede RI&E  tot een effectieve BHV-organisatie te komen.

https://content.securitas.nl/securitas/lp_whitepaper_beveiligen-in-de-anderhalvemeter-samenleving