Belangrijkere rol particuliere beveiliging

Belangrijkere rol particuliere beveiliging

Artikel
2 minuten leestijd

De rol van particuliere beveiligers in de openbare ruimte wordt groter. Beveiligers krijgen meer verantwoordelijkheden en taken bij de aanpak van onveiligheid. ‘Zeker nu de politie en overheid zich steeds meer terugtrekken ’, zegt Henk Mikkers, manager bij Securitas.

Mikkers onderschrijft de uitkomsten van het onderzoek ‘Privaat blauw’ dat eind 2014 werd gepubliceerd. Uit het onderzoek van onderzoeksbureau Lokale Zaken in opdracht van Politie en Wetenschap, blijkt dat particuliere beveiligers in toenemende mate wordt gevraagd te werken in de publieke ruimte.

Volgens de onderzoekers lijkt de samenleving te verwachten dat particuliere beveiligers hun territorium breder interpreteren, dus niet meer tot een meter voor de deur of tot de poort van het voetbalstation.

Verschuiving

‘Particuliere veiligheidszorg is belangrijker geworden’, zegt Mikkers. Particuliere toezichthouders en ordehandhavers worden op steeds meer verschillende locaties ingezet. Tijdens evenementen, maar ook in winkelcentra, op scholen, luchthavens, zeehavens en stations.

Daarnaast komt publiek-private samenwerking meer voor.’ ‘Tien jaar geleden was het ondenkbaar dat beveiligers samen met de politie de straat op zouden gaan’, zegt Mikkers. ‘Tegenwoordig huurt de politie zelfs particuliere beveiliging in voor diensten op straat. Bijvoorbeeld in gemeentes die het ‘donkere dagen offensief’ kennen. Beveiligers worden dan preventief ingeschakeld om woninginbraak in de donkere wintermaanden tegen te gaan.’

Meer prikkels

‘Werken en optreden in de openbare ruimte is een vak apart’, zegt Mikkers. ‘Binnen de vier muren van een klantlocatie komen vaak mensen die iets te verliezen hebben. Ze zijn medewerker, klant, ze brengen of ze halen iets. Er gelden regels, er zijn normen en waarden. Buiten krijgen beveiligers met veel meer prikkels te maken. Het ene moment vraagt iemand de weg, het volgende moment worden ze aangeklampt door een moeder die haar kind kwijt is. Ook krijgen ze vaker te maken met geweld en agressie.’

Afwijkend gedrag

Van beveiligers wordt tegenwoordig verwacht dat ze meer naar buiten kijken, dat ze afwijkend gedrag signaleren en proactief te werk gaan. Mikkers: ‘Onze klanten zien dat de wereld verandert. De aanslag in Parijs bijvoorbeeld kwam angstig dichtbij.’

Het incident bij de NOS waarbij een verwarde man een studio wist binnen te dringen, is een andere gebeurtenis die de veiligheid van beveiligers ter discussie stelde. ‘Beveiligers zitten bij de deur, ze zijn de eerste die te maken krijgen met geweld. Het is daarom belangrijk om afwijkend gedrag eerder te detecteren, bij voorkeur al in de openbare ruimte.’

Bevoegdheden uitbreiden

De veranderde rol van de particuliere beveiliger roept ook vragen op over bevoegdheden. ‘Een beveiliger heeft net zoveel bevoegdheden als een burger’, zegt Mikkers. ‘Of je deze moet uitbreiden, is een interessante maar lastige discussie, want ze kunnen ook tegen de beveiliger werken. De uitdaging is communicatief en proactief te werk gaan. Daar ligt hun kracht.’

 

New Call-to-action