Predictive profiling: hoe pas je dat toe?

Artikel
3 minuten leestijd

Kunnen ingrijpen nog voordat er iets gebeurt. Predictive profiling is een geliefde beveiligingsmethode die steeds vaker wordt toegepast om incidenten te voorkomen. Wat is het geheim achter deze methode en hoe pas je deze toe?

Predictive profiling is een techniek om verdachte personen te identificeren door te focussen op de manier waarop mensen zich gedragen. Predictive profiling wordt daarom ook wel gedragsprofilering genoemd en is een vorm van proactief beveiligen. Centraal staat het signaleren van afwijkend gedrag.

Bewust en onbewust gedrag

Wil je predictive profiling toepassen, dan is het van belang dat je onderscheid leert maken tussen bewust en onbewust gedrag. Bewust gedrag is gedrag waar we eerst over nadenken en maakt voor slechts één procent deel uit van het gedrag wat we laten zien. 99 procent van ons gedrag bestaat uit onbewust gedrag dat voortkomt uit ons zoogdierenbrein. Het is gedrag dat vaak spontaan ontstaat en moeilijk beheersbaar is. Een van de werkwijzen binnen predictive profiling is het prikkelen van dat zoogdierenbrein om zo de intenties van kwaadwillenden te kunnen blootleggen.

Verbale en non-verbale communicatie

Net zo belangrijk als het maken van onderscheid tussen bewust en onbewust gedrag is het lezen van de non-verbale communicatie tussen mensen. Non-verbale communicatie wordt grotendeels aangestuurd door ons onderbewustzijn en kan niet bewust onder controle worden gehouden. Zo kan iemand die zich ongemakkelijk voelt wel zeggen dat er niets aan de hand is, zijn of haar lichaamstaal laat vaak iets anders zien. Predictive profilers luisteren daarom niet alleen naar wat iemand te zeggen heeft, maar letten bijvoorbeeld ook op houding en gezichtsuitdrukking. 

Vertrouwen op je gevoel

In tegenstelling tot vormen van beveiligen waarbij analyse en logica voorop staat, speelt intuïtie of instinct bij predictive profiling een prominente rol. De reden daarvoor is dat juist ons onderbewuste en snel denkende brein in staat is afwijkend gedrag te signaleren. Bij deze vorm van beveiligen mag je dus durven vertrouwen op je gevoel. Wel is het belangrijk je bewust te zijn van vooroordelen. Zo mag er geen sprake zijn van uitsluiting en/of etnisch profileren. Bij predictive profiling gaat het om het signaleren van afwijkende gedragingen in plaats van uiterlijke kenmerken. 

Predictive profiling toepassen

Signaleer je afwijkend gedrag? Dan is het tijd om in actie te komen. Dat kan door als het ware ‘in te zoomen’ op de persoon. Bij het inzoomen kijk je in eerste instantie naar de handen en de ogen. Naar de handen omdat deze iets kunnen zeggen over de emotionele toestand van iemand of omdat ze iets kunnen vasthouden wat te maken heeft met het afwijkende gedrag. Naar de ogen om de emotionele gesteldheid en/of intentie van de persoon te ontdekken. Na het inzoomen op handen en ogen zoom je uit om het gedrag te kunnen plaatsen in de context van de omgeving.

Non-verbaal prikkelen

Wil je aan de hand van onbewuste gedragingen de ware intenties van een persoon ontdekken dan kun je non-verbale en/of verbale prikkels inzetten. Personen die niets te verbergen hebben zullen daar nauwelijks op reageren terwijl personen met kwade bedoelingen direct ander gedrag gaan vertonen. Enkele voorbeelden van non-verbaal prikkelen zijn: met een actieve houding de omgeving observeren. Een drugshond inzetten, een beveiligingscamera op een persoon richten en ‘achteloos’ een kwaadwillende passeren.

Verbaal prikkelen

Bij verbaal prikkelen spreek je mensen aan. Om weerstand te voorkomen is een algemene stelregel dat je een neutrale houding aanneemt. Naast het bepalen van de insteek van het gesprek (luchtig of serieus) is het belangrijk je er bewust van te zijn dat de volgorde van de vragen van invloed is op de antwoorden die je krijgt. Tip: Begin met een open vraag die vrij algemeen is zoals: ‘Waar gaat u heen?’ Daarna kunnen vragen steeds specifieker worden. Stel open vragen. Die nodigen uit om meer te vertellen en voorkomen ‘ja’ en ‘nee’ antwoorden.

In een vraaggesprek is het ook belangrijk om rekening te houden met tegenmaatregelen van kwaadwillenden, zoals liegen. Kennis over liegen is daarom relevant voor het signaleren van afwijkend gedrag. Er zijn veel kenmerken die kunnen duiden op liegen waaronder het steeds herhalen van de vraag, een vaag verhaal, stotteren en/of een trillende stem. Ook kan het zijn dat gebaren niet overeenkomen met de verbale boodschap. In dit artikel vindt u 8 red flags. 

(Afwijkend) gedrag begrijpen

Misschien wel net zo belangrijk als afwijkend gedrag leren herkennen, is weten hoe mensen zich in bepaalde situaties gedragen. Als je de norm kent is het gemakkelijker om afwijkend gedrag te plaatsen. Om predictive profiling op de juiste wijze toe te passen is het daarom van belang je niet alleen in de technische kant van deze methode te verdiepen, maar ook je omgeving en bezoekers te leren kennen en te weten wat er speelt. 

Op zoek naar voorbeelden van afwijkend gedrag? Dit zijn 7 signalen.

New Call-to-action