Moderner Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Artikel
2 minuten leestijd

Samenwerken is de trend. Goede afspraken tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en beveiligingsbedrijven vergroten de veiligheid. Sinds begin 2015 stimuleert en beloont de overheid samenwerking in winkelcentra en op bedrijventerreinen met een eenvoudiger en goedkoper Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Het KVO helpt partijen afspraken te maken om samen overlast en criminaliteit effectief aan te pakken. Slagen ondernemers erin een goede samenwerking op te zetten, dan wordt een winkelgebied of bedrijventerrein beloond met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

‘De meerwaarde van het KVO-traject is de stok achter de deur van externe partijen’, zegt Joeri Vig van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat het keurmerk beheert. ‘Vreemde ogen dwingen’, zegt hij. ‘Daarnaast levert de uitreiking van het certificaat een mooi mediamoment op. Winkeliers kunnen zo aan het publiek laten zien dat ze goed voor het gebied zorgen.’

Goedkoper en efficiënter

Het KVO-traject bestaat al 11 jaar, maar is sinds januari 2015 eenvoudiger, veelzijdiger en goedkoper. ‘We hebben een moderniseringsslag gemaakt’, zegt Vig. ‘Een van de belangrijkste veranderingen is dat het certificaat nu drie jaar geldig is. Dat is een jaar langer dan voorheen. We merkten dat de tijdspanne van twee jaar erg krap was. Nadat het KVO-certificaat was gehaald, moesten partijen al vrij snel opnieuw stappen ondernemen voor hercertificering waardoor er weinig tijd was om maatregelen goed uit te voeren.’

Daarnaast vonden ondernemers het keurmerk te duur. ‘Hoewel de procesbegeleiding wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en voor startende KVO-gebieden gratis is, kostte het keurmerk zelf rond de 1800 euro. De certificaten kosten nu gemiddeld 1350 euro en zijn langer houdbaar.’

Vijf thema’s

Ook inhoudelijk zijn er wijzigingen doorgevoerd. ‘Voorheen waren er zo’n 15 onderwerpen waar partijen iets van moesten vinden. Ook als een problematiek op een bedrijventerrein of in een winkelcentrum niet of nauwelijks speelde, moest deze in kaart worden gebracht. Nu werken we met vijf thema’s: criminaliteit (sociale veiligheid), overlast, brandveiligheid, verkeersveiligheid en milieu. Daarnaast denken we erover in de toekomst ‘sterren’ uit te reiken aan collectieven die extra maatregelen nemen om een specifieke problematiek zoals bijvoorbeeld overvallen, winkeldiefstal of agressie te voorkomen.’

Informatie delen

Het voordeel van samenwerking in winkelcentra en op bedrijventerreinen tussen verschillende partijen is groot, zegt Vig. Behalve de verplichte partners (brandweer, politie, gemeente en ondernemers) zijn ook particuliere beveiligingsbedrijven goede partners gebleken. Vig: ‘In de praktijk zitten zij vaak met de partijen aan tafel om informatie en advies te geven. Dat is zeker een meerwaarde. Beveiligingsbedrijven weten soms meer dan de politie omdat lang niet alle ondernemers aangifte doen. Deze informatie sluit vaak mooi aan bij de politiegegevens.’