Toekomstbestendig beveiligen: data als sleutel risicomanagement

Artikel
9 november 2023 3 minuten leestijd

Steeds vaker wordt data ingezet om risico’s te beheersen, kansen te realiseren en de veiligheid te vergroten. Niet voor niets maakt het gebruik van data belangrijk onderdeel uit van de Securitas Risk Approach. Maar wat is de werkelijke kracht van data? En hoe zet je data in voor het creëren van een sterke beveiligingsstrategie?

Data, informatie en intelligence spelen sinds jaar en dag een cruciale rol bij Securitas. Zowel nationaal als wereldwijd. Zo levert het Securitas Risk Intelligence Center (RIC) in Groot-Brittannië dagelijks informatie over het veiligheids- en dreigingslandschap in de wereld. Het team past jarenlange expertise toe om inlichtingen te combineren met haar inzicht in veiligheidsreportages, geografische gebieden en andere relevante factoren. 

Proactief en tijdig ingrijpen

Hoe waardevol het delen van informatie is blijkt uit de resultaten. De ervaring leert dat door middel van geavanceerde en realtime analyses proactief en tijdig kan worden ingegrepen bij bedreigingen die de potentie hebben organisaties te beïnvloeden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan demonstraties, terrorisme en andere vormen van extremisme. Met nauwkeurige, tijdige en relevante informatie kunnen klanten van Securitas wereldwijd passende acties ondernemen om bedreigingen te beperken nog voordat ze een risico worden.

Kracht van data in de beveiliging

Inzicht in de praktische toepassingen van data werd verder verkend tijdens ons webinar De kracht van data in beveiliging. Daarin gaven Jan Paul van der Wallen en Dyon Gillemans, respectievelijk directeur Solutions en Protective Services Branch Manager bij Securitas handvaten hoe je als organisatie onder andere lokale en productiedata kunt gebruiken om je beveiligingsstrategie te verbeteren. Aan de orde kwamen onder meer de definities van data, informatie en intelligence, het verschil tussen open en gesloten bronnen en de processen humint (human intelligence) en omint (open source intelligence).

Data omzetten in bruikbare inzichten

Waar data in de basis niet veel meer is dan een verzameling gegevens zonder context, ligt de potentiële kracht ervan in het doorontwikkelen tot informatie en intelligence. Informatie bestaat uit data die al is gekoppeld aan een specifieke context, maar nog niet is gefilterd en gerubriceerd. Intelligence gaat een stap verder en omvat het hele proces waarin data, informatie en kennis worden omgezet in bruikbare inzichten, die essentieel zijn voor effectief handelen en het maken van onderbouwde keuzes binnen een beveiligingsstrategie.

Anders naar data kijken

Om tot een succesvolle beveiligingsstrategie te komen is het volgens Van der Wallen en Gillemans nodig dat we anders naar data gaan kijken. Het is van belang deze niet alleen te verzamelen, maar ook te analyseren. Hiervoor is onder andere het 3-poortenmodel geschikt. Als zowel de kennis van HR- en IT-afdelingen als fysieke beveiligers samenkomen, kan een betere inschatting van het grotere geheel worden gemaakt. Zo kan blijken dat er bijvoorbeeld een vervelend arbeidsconflict ten grondslag ligt aan ongeautoriseerd gebruik van een toegangspas. 

Securitas Risk Approach

Het analyseren van data draagt bij aan het ontwikkelen van gedegen risicomanagement en -beheersing. Het maakt daarom substantieel onderdeel uit van de Securitas Risk Approach. In deze aanpak staan integraliteit, informatiegestuurd en proactief werken centraal. De methode bestaat uit 5 verschillende stappen en is hét vertrekpunt voor een effectief integraal veiligheidsbeleid. Van strategie, een risico assessment, proactieve- en continuïteitsmaatregelen tot kwaliteitsborging. In al deze fases speelt data een cruciale rol. 

Webinar terugkijken

Data verzamelen is slechts het begin; het omzetten naar strategische inzichten is de kern van een proactieve beveiligingsstrategie. Wilt u meer inzicht in de verschillende fases die onze beveiligingsspecialisten doorlopen? Of bent u geïnteresseerd in een gedetailleerder overzicht van de Securitas Risk Approach? Download dan nu onze whitepaper. Wilt u het webinar De kracht van data nog eens terugkijken? Dat kan via deze link.