‘Opleidingseisen beveiligers onvoldoende’

Opinie
1 minuut leestijd

Moeten de opleidingseisen voor beveiligers worden aangescherpt? Een meerderheid van 72 procent van de stemmers op onze poll vindt van wel. Voorstanders noemen onder andere het belang van bijscholing en een betere selectie van werknemers.

Op onze vraag of de huidige opleiding nog wel aansluit op de praktijk brachten 344 mensen hun stem uit. Bijna driekwart is van mening dat de eisen moeten worden aangescherpt, 17 procent vindt een aanpassing niet nodig en 10 procent gaf aan het niet te weten.

Technologische toepassingen

Toekomstbestendig opleiden staat hoog op de agenda van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Hoewel de instroomeis van mbo2 op veel objecten voldoet, komen er steeds meer objecten bij waar meer van beveiligers wordt gevraagd. Beveiligers moeten kunnen omgaan met ingewikkeldere technologische toepassingen. Daarnaast wordt van hen een andere, bredere rol verwacht.

Proactieve werkwijze

Behalve het omgaan met nieuwe technologie, is volgens respondenten een proactieve werkwijze noodzakelijk. ‘Ik ben van mening dat elke beveiliger proactief moet zijn. Wie niet proactief is, moet dit werk niet meer (kunnen) doen’, schrijft een van hen. ‘Het komt vaak voor dat instructies geen uitkomst bieden en dat je als beveiliger zelf moet beslissen. Selecteer beter de medewerkers die je aanneemt’, aldus een respondent.

Huidige eisen handhaven

Hoewel een meerderheid de eisen wil aanscherpen, zijn er ook deelnemers die de huidige eisen willen handhaven. ‘Het betreft een mbo2 basisopleiding. Gewoon de basis blijven aanbieden en de rest doe je op met ervaring.’ Een andere deelnemer: ‘Ik vind het belangrijker dat de opleiding aansluit op de praktijk.’

Imago verbeteren

Het imago van het vak van beveiliger wordt door verschillende respondenten aangehaald. Dat moet verbeteren, vinden sommigen. ‘Beveiligers die beveiliger 2 hebben doorlopen stromen al met een goeie instelling in. Dus dat is wel in orde. Nu nog een beetje snelheid maken met het imago verbeteren.’ Een medestander: ‘Niveau omhoog en meer bevoegdheden. Dan wordt het een écht vak waar al zoveel jaar op gehamerd wordt!’

New Call-to-action